Hållbart

VD har ordet: En marknad i förändring

Förändringstakten på marknaden ökar och allt högre kravs ställs på effektivitet, tillförlitlighet och innovationsförmåga. Ett nära samarbete med våra kunder och leverantörer är kritiskt för att fatta de rätta besluten.

Marknaden kräver allt mer effektivitet, flexibilitet, tillförlitlighet samt innovationsförmåga och Elektroskandia är redo. Vi lämnar ett år då våra marginaler stärktes och kostnader minskade, vilket gett oss en solid grund inför framtiden. Vi fick ett tydligt kvitto på att de insatser vi gjorde under svåra omständigheter 2018 gav önskvärt resultat och därmed ett stabilt avstamp för 2019 som sammantaget blev ett riktigt bra år. Under 2019 har vi fortsatt arbetet med att bli ännu bättre på alla fronter. Vi har som exempel stärkt vårt digitala erbjudande med en ny mobilapp och ny bildsökfunktion på vår webb, något som bör kunna överträffa våra kunders förväntningar på enkelhet och tillgänglighet av information. Cylinda har kämpat väl mot en besvärlig marknad och har, trots utmaningar med en väldigt försvagad krona, vunnit stora marknadsandelar och avslutade året starkt.

Telekomaffären gav en mycket sämre marknadsutveckling än vad både vi och våra leverantörer hade förväntat oss. Telekomförsäljningen blev svagare än förväntat och kommer troligtvis så även vara under pågående år. Trots detta lyckades vi väl under 2019.

Vår logistik presterade återigen i världsklass och nu är vi troligen bäst på marknaden igen. En avmattande konjunktur till trots använder vi oss av motgångarna och ser till att växa!.

Historiskt har utmanande perioder gynnat Elektroskandia, och så även denna gång. Vi har förmågan att vinna lönsamma marknadsandelar och stärka vårt erbjudande och position på marknaden. Vi har gjort nödvändiga investeringar, anpassat vår organisation och står bättre rustade än någonsin.

Vi avslutade året med en ökad kundtillströmning, flera viktiga kontrakt i hamn och dessutom systemverktyg som kommer att stödja både oss och våra kunder.

2019 var året då vi tog de stora stegen framåt, 2020 blir året då vi överträffar förväntningar. Vår ambition är att både vinna marknadsandelar och kraftigt stärka lönsamheten. Jag ser fram emot ett år där vi tryggt fortsätter vår resa framåt tillsammans med våra kunder och våra aktieägare.

Anders Nordlöw, VD

Året i korthet

Året i korthet

Februari

 • Elektroskandias årliga leverantörsträff hölls och cirka 90 deltagare från branschens ledande tillverkare och leverantörer representerade. Utmärkelsen Årets Leverantör gick denna gång till Hellermann Tyton.

Mars

 • Stor uppdatering i mobilapp med möjlighet att se beställningslistor, order och fakturor.
 • Elektroskandia anordnade Telekomdagen för tionde året i rad med rekord i såväl antalet utställare, som besökare och talare.

April

 • Fortsatt fokus på webbshop med full integrering med vår mobilapp.

Maj

 • Elfack – elbranschens största mässa där vi visade vår bredd med Cebe belysning, Excel och Säkerhet samt våra tjänster, såväl digitala som inom logistikområdet.

Augusti

 • Hållbarhetsrapport enligt GRI G4 släpps för 2018.

September

 • Kundresa arrangeras för 50 deltagare i Selection- segmentet i samarbetet med Schneider Electric.
 • Lansera självskanning av produkter via App/butik.

November

 • Deltog på mässan Sectech med vårt Säkerhetssortiment.

 December

 • Implementering av ”Interna trafikregler” riktlinjer för möten, telefoni, mejl, skype och att arbeta i kontorslandskap.
 • Track & Trace, spåra din försändelse införs på webbshopen.

Om Elektroskandia

Elektroskandia – Sveriges ledande el-teknikgrossist

Vi marknadsför och säljer elmateriel och system inom kraft/automation, tele/data/säkerhet, belysning, hushållsmaskiner och industriförnödenheter. Vi har 824 medarbetare på 48 platser runt om i landet.

Elektroskandia Sverige AB är en del av Soneparkoncernen – ett av de största elgrossistföretagen i världen. I koncernen ingår idag 145 företag i 48 länder, spridda över fem kontinenter. Elektroskandia har sedan 1904 drivit elgrossiströrelse i Sverige. Företagets huvudkontor ligger i Rotebro, Sollentuna kommun.

I vår position mellan tillverkare och slutkund vill vi vara mycket mer än en passiv länk i en kedja. Vi strävar efter att bidra till ökad effektivitet och lönsamhet i kundernas inköps- och säljorganisation med våra system och erfarenhet.

Bland våra kunder finns en oerhörd spännvidd. Vi arbetar med enmansföretagaren likväl som med globala koncerner. Servicenivån ska i båda fallen överträffa förväntningarna. Vi strävar alltid efter att anlita de främsta leverantörerna i världen och vi lagerför mer än 50 000 artiklar.

Förutom att erbjuda det bredaste sortimentet, sätter våra logistiklösningar nivån i branschen. Logistik är motorn i allt vi gör. Vi ser till att rätt produkt når rätt kund på rätt plats vid rätt tillfälle. Våra medarbetare sammanför 2 500 leverantörer med 13 000 kunder. Varje dag hanterar vi 600 ton elmateriel i vårt logistikcenter i Örebro – det betyder att vi expedierar en orderrad var tredje sekund!

Om kunden vill, kan vi också ingå ett djupgående samarbete, där vår organisation fungerar som en helt integrerad del i verksamheten. Syftet är som alltid att öka effektiviteten, och därmed lönsamheten för kunderna.

Hos oss finns medarbetare med gedigen teknisk kompetens och djup kunskap om de produkter och system vi säljer. De kan snabbt ge svar på dina frågor och sätta in produkterna i ett sammanhang.

Elektroskandia äger Cylindavarumärket som erbjuder den svenska marknaden ett komplett sortiment av vitvaror, där Cylinda Service är Cylindas serviceorganisation med egna servicetekniker som alla är specialutbildade på Cylindaprodukter.

Milstolpar i historien

Milstolpar i historien:

1904

Asea IM bildas

1917

Elektroskandia bildas

1962

Sammanslagning Asea IM och Elektroskandia

1967

Centrallager i Örebro byggs

1991

Integrering – Servicebolaget

1992

Integrering – Scan Electric

1992

Förvärv – KraftGross

1994

Integrering – Fläkt Belano

1997

Hagemeyer förvärvar Asea Skandia

1999

Logotypbyte – Asea Skandia blir Elektroskandia

1999

Lager 2000 invigs & Kinaetablering

2000

Webbshop lanseras

2001

Försäljning av ventilation och avveckling av plåtverksamheten

2006

Förvärv: Cardi Belysningsspecialisten AB

2008

Sonepar förvärvar Elektroskandia AB och verksamheten i Kina

2012

App för mobilhandel lanseras

2015

Sonepar Nordics huvudkontor flyttas till Elektroskandias huvudkontor i Rotebro. Elektroskandia Sverige AB blir moderbolag till Alfa Elektro Sp. z o.o., Cardi Belysningsspecialisten AB, Otra Norge AS samt SLO Oy som är moderbolag till SLO Eesti AS, SLO Latvia SIA och UAB SLO Lithuania

2016

Nylansering av Cebe som varumärke

2016

Första spadtaget tas för vårt nya logistikcenter i Örebro

2017

Cylinda och Elektroskandia lanserar nya webbplatser och appar

2017

Vårt nya logistikcenter invigs

2018

Cylinda 60 år