Elektroskandias hållbarhetsrapport

Denna hållbarhetsredovisning sammanfattar vårt hållbarhetsarbete för 2023 och är den åttonde som redovisas enligt Global Reporting Initiative (GRI). Den publicerades 2024-07-01 i samband med vår finansiella redovisning. Vi rapporterar med referens till GRI Standards 2021. Den utgör också den lagstadgade rapporten enligt 6 Kap ÅRL. Den omfattar all verksamhet i Elektroskandia Sverige AB i Sverige. Finansiell redovisning hittas i årsredovisning och i revisionsberättelse som finns registrerad hos Bolagsverket. Inga ändringar av uppgifter som redovisats i rapporten för 2022 har redovisats i denna rapport.

En fullständig förteckning över samtliga butiker hittar du här.

Rapporten utfärdas årligen och vår ambition är att nästa version av denna rapport ska publiceras i juni 2025. Frågor om rapporten kan ställas till:

Karen Kruger, ledningens representant i hållbarhetsfrågor på: 08-92 38 83 eller via mejl eller till Marcus Gustavsson, Hållbarhetsansvarig på tel. 019-19 84 08 eller via mejl.