Elektroskandias hållbarhetsrapport

Denna hållbarhetsredovisning sammanfattar Elektroskandias hållbarhetsarbete för 2021 och är den sjunde som redovisas enligt Global Reporting Initiative (GRI) och publiceras 2022-06-30 samtidigt som vår finansiella redovisning. Vi rapporterar enligt GRI Standards 2021. Inga generella ändringar har gjorts i rapporten jämfört med föregående år förutom ovan nämnda. Den utgör också den lagstadgade rapporten enligt 6 Kap ÅRL. Den omfattar all verksamhet i Elektroskandia Sverige AB i Sverige. Finansiell redovisning hittas i årsredovisning och i revisionsberättelse som finns registrerad hos Bolagsverket.

En fullständig förteckning över samtliga butiker hittar du här.

Vår ambition är att nästa version av denna rapport ska publiceras i juli 2023.

Frågor om rapporten kan ställas till:

Karen Kruger, hållbarhetsansvarig, på: 08-92 38 83 eller via mejl och Kjell Roman, chef för marknadskommunikation som nås på 08-92 37 63 eller via mejl.