Hållbart

VD har ordet: En marknad i förändring

Förändringstakten på marknaden ökar och allt högre kravs ställs på effektivitet, tillförlitlighet och innovationsförmåga. Ett nära samarbete med våra kunder och leverantörer är kritiskt för att fatta de rätta besluten.

Marknaden har utvecklats positivt och vi bedömer att marknaden kommer att fortsätta växa om än i något långsammare takt. Allt detta gör att vi investerat i ett nytt logistikcener som driftsattes, med vissa utmaningar, under 2017. I slutet av 2018 kan vi dock glädjas åt produktivitets- och kvalitetstal på högre nivåer än någonsin tidigare i Elektroskandias historia. Samtidigt vet vi att det finns fortsatt förbättringspotential, vilket ger oss all anledning att se positivt på vår logistiska framtid.

Inom det digitala området har viktiga åtgärder genomförts. I maj trädde GDPR i kraft och alla medarbetare blev då informerade om vad den nya lagen innebär. Olika handlingsplaner har tagits fram för hantering av känslig information. Vi dokumenterar nu noga vad vi lagrar, varför samt hur länge och har skapat rensningsrutiner för alla system. Vi har också utvecklat vår webbsida som har fått sig ett rejält lyft med en förbättrad sökfunktion och möjlighet till bildnavigering. Våra leverantörer har även fått egna sidor som samlar deras produkter på ett ställe.

Transportkostnaderna har under året setts över och en transportupphandling har initierats. Parallellt har en upphandling av ett transportledningssystem genomförts som ska underlätta både uppföljning och kontroll samt möjliggöra en utökad och bättre Track & Trace-funktion. Vi ser fram emot effekterna med lägre kostnader och framförallt än bättre service mot våra kunder.

2018 års finansiella resultat nådde inte upp till våra förväntningar. En fortsatt marginalpress i kombination med uppstartsutmaningar av vårt nya logistikcenter påverkade resultatet negativt. Samtidigt stärktes våra marknadsandelar inom många av de för oss kritiska segmenten och vi ser mycket fram mot att under 2019 se effekterna av de åtgärder som implementerats.

Elektroskandias ambition står fast. Vi önskar vara våra kunders och leverantörers första val. Vi vill vara en aktör som positivt bidrar till minskad negativ påverkan på miljön. Samtidigt anstränger vi oss hårt för att genom vårt systematiska arbetsmiljöarbete skapa en säker och utvecklande arbetsplats. Vi vill skapa en arbetsplats som utvecklar våra befintliga medarbetare och attraherar framtidens talanger. Allt för att säkerställa att Elektroskandia på ett innovativt och hållbart sätt kan möta framtidens behov och krav.

 

Anders Nordlöw, VD

Året i korthet

Året i korthet

Februari

 • Elektroskandias årliga leverantörsträff hölls och cirka 90 deltagare från branschens ledande tillverkare och leverantörer representerade. Utmärkelsen Årets Leverantör gick denna gång till Hellermann Tyton.

Mars

 • Marknadföringsmaterial togs fram för vår logistik-tjänst ES-Xpress med leverans inom en timme från våra butiker. Bland annat en ES-Xpress box.
 • Elektroskandia anordnade Telekomdagen för nionde året i rad med rekord i såväl antalet utställare (26), som besökare (360) och talare (6).

April

 • Förbättringar på webbsidan genomförs, som bättre filtrering, helt ny bildnavigering i sökfunktionen, varumärkessidor för våra leverantörer samt uppdaterad startsida.
 • “Spring 18” – internt säljinitiativ för att öka närvaro hos och dialog med kund samt informera om våra produkter och tjänster.

Maj

 • GDPR – Medarbetare har fått information om vad som gäller enligt den nya lagen och olika handlingsplaner har tagits fram för hantering av känslig information.
 • EBR-dagarna (mässa) för kunder inom Elnät.
 • Cylinda firar 60 år och blir utsedda till ”Årets leverantör av vitvaror” på ELON-mässan.

Juni

 • LIM 2018 – Logistics Information Meeting – hölls i Örebro.

Augusti

 • Hållbarhetsrapport enligt GRI G4 släpps för 2017.

September

 • Kundresa arrangeras för 50 deltagare i Selection-segmentet i samarbetet med Elko, ElektroElco samt Hager.
 • Digitala mediakioskar installeras i alla våra 48 butiker.
 • Vindkraft-broschyr togs fram inför VIND-mässan.

November

 • Elnätsbyggaren 2018 trycktes – en sortimentskatalog på över 800 sidor för Elnätskunder.
 • Interaktiv PDF, ett säljverktyg för säkerhetsprodukter, släpptes.

December

 • Implementering av uppdaterad logo i alla våra digitala och tryckta material med tagline “A Sonepar Company”. Detta kommer att fortgå kontinuerligt under 2019.

Företagspresentation

Elektroskandia – Sveriges ledande el-teknikgrossist

Vi marknadsför och säljer elmateriel och system inom kraft/automation, tele/data/säkerhet, belysning, hushållsmaskiner och industriförnödenheter. Vi har 841 medarbetare på 48 platser runt om i landet.

Elektroskandia Sverige AB är en del av Sonepar-koncernen – ett av de största elgrossistföretagen i världen. I koncernen ingår idag 170 företag i 44 länder, spridda över fem kontinenter. Elektroskandia har sedan 1904 drivit elgrossiströrelse i Sverige. Företagets huvudkontor ligger i Rotebro, Sollentuna kommun.

I vår position mellan tillverkare och slutkund vill vi vara mycket mer än en passiv länk i en kedja. Vi strävar efter att bidra till ökad effektivitet och lönsamhet i kundernas inköps- och säljorganisation med våra system och erfarenhet.

Bland våra kunder finns en oerhörd spännvidd. Vi arbetar med enmansföretagaren likväl som med världsomspännande koncerner. Servicenivån ska i båda fallen överträffa förväntningarna. Vi strävar alltid efter att anlita de främsta leverantörerna i världen och vi lagerför mer än 50 000 artiklar.

Förutom att erbjuda det bredaste sortimentet, sätter våra logistiklösningar nivån i branschen. Logistik är motorn i allt vi gör. Vi ser till att rätt produkt når rätt kund på rätt plats vid rätt tillfälle. Våra medarbetare sammanför
2 500 leverantörer med 13 000 kunder. Varje dag hanterar vi 600 ton elmateriel i vårt logistikcenter i Örebro – det betyder att vi expedierar en orderrad var tredje sekund!

Om kunden vill, kan vi också ingå ett djupgående samarbete, där vår organisation fungerar som en helt integrerad del i verksamheten. Syftet är som alltid att öka effektiviteten, och därmed lönsamheten för kunderna.

Hos oss finns medarbetare med gedigen teknisk kompetens
och djup kunskap om de produkter och system vi säljer.
De kan snabbt ge svar på dina frågor och sätta in produkt-
erna i ett sammanhang.

Elektroskandia äger Cylindavarumärket som erbjuder den svenska marknaden ett komplett sortiment av vitvaror, där Cylinda Service är Cylindas serviceorganisation med egna servicetekniker som alla är specialutbildade på Cylindaprodukter.

Milstolpar i historien

Milstolpar i historien:

1904

Asea IM bildas

1917

Elektroskandia bildas

1962

Sammanslagning Asea IM och Elektroskandia

1967

Centrallager i Örebro byggs

1991

Integrering – Servicebolaget

1992

Integrering – Scan Electric

1992

Förvärv – KraftGross

1994

Integrering – Fläkt Belano

1997

Hagemeyer förvärvar Asea Skandia

1999

Logotypbyte – Asea Skandia blir Elektroskandia

1999

Lager 2000 invigs & Kinaetablering

2000

Webbshop lanseras

2001

Försäljning av ventilation och avveckling av plåtverksamheten

2006

Förvärv: Cardi Belysningsspecialisten AB

2008

Sonepar förvärvar Elektroskandia AB och verksamheten i Kina

2012

App för mobilhandel lanseras

2015

Sonepar Nordics huvudkontor flyttas till Elektroskandias huvudkontor i Rotebro. Elektroskandia Sverige AB blir moderbolag till Alfa Elektro Sp. z o.o., Cardi Belysningsspecialisten AB, Otra Norge AS samt SLO Oy som är moderbolag till SLO Eesti AS, SLO Latvia SIA och UAB SLO Lithuania

2016

Nylansering av Cebe som varumärke

2016

Första spadtaget tas för vårt nya logistikcenter i Örebro

2017

Cylinda och Elektroskandia lanserar nya webbplatser och appar

2017

Vårt nya logistikcenter invigs

2018

Cylinda 60 år