Med kunskap och kraft leder vi branschen

Med hundratals olika styrkor, kvaliteter och perspektiv formar vi tillsammans en dynamik som ger oss muskler att förändra framtiden.
Spridda över hela landet och som en del i en global koncern lär vi oss av varandra. Vi delar kunskap och utvecklas i olika roller med möjlighet till arbete på olika orter.
För vi vill fortsätta att ligga i framkant. Vi vill vara bäst på det vi gör, så att vi kan skapa de bästa kundupplevelserna. Med kraft ska vi leda framtidens el-teknikbransch.

Framtidens el-teknikbransch formas av oss

Vi vill att våra medarbetare och kunder ska fortsätta att känna sig som vinnare. Därför satsar vi på hållbara och långsiktiga lösningar så att vår bransch är med och bidrar till en bättre värld.

Vi har också ett starkt fokus på att utveckla våra medarbetare. För att vi ska behålla och stärka vår position på marknaden behöver vi alla ha viljan och engagemanget att driva vår egen utveckling. 

En bred palett av kunskap och en vilja att lära

Eftersom vi finns på 49 platser i Sverige och ingår i en stor global koncern, finns vi ett handslag från våra kunder – vart de än befinner sig.

Vår expertis sträcker sig över flera kulturer och kompetensområden. Vi kan redan mycket om vår bransch. Samtidigt är vi nyfikna och vill lära oss nya områden. Genom att dela vår kunskap kan vi hitta rätt lösningar och fortsätta att ligga i framkant.

När vi växer som individer lyckas vi som lag

Vi är många individer med olika styrkor och kvaliteter. Oavsett våra olikheter så är vi alla lika viktiga. Därför behandlar vi varandra med respekt och ser till att alla känner sig som en del av teamet. För det är tillsammans som vi blir bättre på det vi gör.

Hos oss kan du utvecklas i din roll, med dina kollegor och med vårt företag. För att trivas här behöver du vara en inkluderande och nyfiken lagspelare.

Vi har kraften att våga tänka nytt

Vi gör redan många saker rätt, vi kan mycket och vi har tydliga värderingar på plats. Med allt vi vet och med den initiativförmåga som finns här har vi potential att förändra. Det handlar om hur vi jobbar tillsammans, hur vi hittar nya lösningar och hur vi utvecklar branschen.

Tillsammans kan vi våga  utvecklas bortom vad vi idag tror och vet är möjligt. För att vi ska nå dit vi vill behöver vi ha drivet och förmågan att omvandla våra idéer till konkreta lösningar.

Platser i Sverige vi är verksamma

Antal regioner i Sverige

Antal anställda

Antal kunder

Antal leverantörer

Leveranssäkerhet i %

Lageryta inne

Antal regioner i Sverige

Lagerförda produkter

Vi arbetar för en hållbar framtid

Denna hållbarhetsredovisning sammanfattar Elektroskandias hållbarhetsarbete för 2022 och är den sjunde som redovisas enligt Global Reporting Initiative (GRI) och publiceras 2023-06-30 samtidigt som vår finansiella redovisning. Vi rapporterar med referens till GRI Standards 2021. Den utgör också den lagstadgade rapporten enligt 6 Kap ÅRL. Den omfattar all verksamhet i Elektroskandia Sverige AB i Sverige. Finansiell redovisning hittas i årsredovisning och i revisionsberättelse som finns registrerad hos Bolagsverket. Inga ändringar av uppgifter som redovisats i rapporten för 2021 har redovisats i denna rapport.

En fullständig förteckning över samtliga butiker hittar du här.

Vår ambition är att nästa version av denna rapport ska publiceras i juli 2024. Frågor om rapporten kan ställas till:

Karen Kruger, ledningens representant i hållbarhetsfrågor på: 08-92 38 83 eller via mejl eller till Marcus Gustavsson, Hållbarhetsansvarig på tel. 019-19 84 08 eller via mejl.

Elektroskandia Officiell Partner till Gothia Cup

På Elektroskandia är vi många individer med olika styrkor och kvaliteter. Oavsett våra olikheter så är vi alla lika viktiga. Därför behandlar vi varandra med respekt och ser till att alla känner sig som en del av teamet.För det är tillsammans som vi blir bättre på det vi gör – precis som i fotboll!

Samarbetet med Gothia Cup passar Elektroskandia perfekt! Det är ett starkt varumärke med stor spridning, vi delar samma värderingar och vi delar inställning till fyra av de globala målen – god hälsa och välbefinnande, jämställdhet, minskad ojämlikhet samt att bekämpa klimatförändringarna. Dessutom jobbar man med ungdomar som är vår framtid! Läs mer här.

Sonepar – vår ägare

Sonepar är en marknadsledande koncern med fokus på B2B-distribution av elektriska produkter, lösningar och relaterade tjänster. Sonepar är familjeägt och grundades 1969 i Frankrike. Koncernen finns idag på fem kontinenter och över 145 företag ingår i koncernen. Elektroskandia blev en del av Sonepar 2008.

Verksamhetsidé

Uppdraget är att förenkla kundernas dagliga verksamhet, en viktig del i arbetet är därför att förstå och tillgodose kundernas behov. Tillsammans med våra partners arbetar vi dagligen för att ge våra kunder en ännu högre nivå av tjänster och bättre upplevelser.  Vår ambition är att vara ”La Référence” (en förebild) och ett föredöme för alla våra intressenter.

Vi uppnår långsiktig, lönsam och hållbar tillväxt genom att:

• Sträva efter en varaktig lojalitet från våra kunder
• Säkerställa att vi har engagerade och kompetenta medarbetare
• Bygga starka partnerskap med våra huvudleverantörer
• Följa våra aktieägares vision och engagemang

Läs mer om Sonepar här