Submit a New Listing

Kom igång med LOGO!

Syfte
Ge dig en insikt i LOGO! och vad en så kallad ”reläersättare” egentligen är och hur den kan underlätta i din vardag. Vilka fördelar det finns mot traditionell installationsteknik samt en inblick i de många olika applikationsområdena.

Mål
Efter kursen erhåller du en ökad insikt i LOGO! samt förståelse hur man konfigurerar ett enkelt program i mjukvaruverktyget LOGO Soft. En ökad kunskap kring de typiska applikationsområdena för LOGO!

Målgrupp
Installatörer, Industri Elektriker, El konstruktör etc

Förkunskaper
Inga förkunskaper krävs.

Pris
Utbildningen är kostnadsfri.

Ort, datum och tid

Mölndal 2017-04-25 10.30–12.00
Örnsköldsvik 2017-05-24 10.30–12.00

 

Kurslängd
2 timmar

Kursledare
Daniel Lundquist – Promotor Industriell Automation Elektroskandia/Siemens AB.

Kurskod
ME2

Anmälan
Kontakta butiksansvarig på utbildningsorten.