Submit a New Listing

Installationskontroll – kontroll före idrifttagning

Syfte
Kursen i installationskontroll ger dig kunskap om aktuella regler, föreskrifter och krav enligt gällande standard. Stort fokus läggs på hur man praktiskt omsätter regelverket i olika mätningar med en installationsprovare. Kursen genomförs i samarbete med Gycom Svenska AB som representerar bland annat mätinstrument från Fluke, Amprobe och Testboy.

I samband med kursen ges möjlighet att prova installationsprovare men även olika erbjudanden på installationsprovare.

Mål
Efter kursen ska du kunna planera, genomföra och dokumentera mätningarna vid en installationskontroll.

Kursinnehåll
• Överblick av föreskrifter och standarder som är relevanta för installationskontrollen
• Skyddsledares kontinuitet, teori samt praktiska exempel
• Isolationsresistans, teori, praktiska exempel och nyheter
• Utlösningsvillkoret, teori samt praktiska exempel
• Genomgång av olika typer av jordfelsbrytare samt mätövning
• Exempel på dokumentation av en installationskontroll

Målgrupp
Elektriker, arbetsledare, konstruktörer och andra som arbetar med elinstallationer.

Förkunskap
Inga förkunskaper krävs

Ort, datum och tid

Borlänge 2017-04-27 10.00–12.00
Gävle 2017-04-25 11.00–13.00
Bollnäs 2017-04-26 10.00–12.00
Jönköping April 11.00–13.00

Kurslängd
3 timmar

Kursledare
Björn Johansson och Helena Bigander Möller – Gycom

Kurskod
ME1

Anmälan
Kontakta butiksansvarig på utbildningsorten