Submit a New Listing

ABB-free@home

För vem?
Utbildningen vänder sig till dig som vill veta mer om hemautomation och specifikt vårt enkla hemautomationssystem ABB-free@home.

Syfte
Utbildningen syftar till att ge en ökad kunskap vad ABB-free@home är, hur det kan användas, vilka fördelar man får både som installatör och slutkonsument. Vi går också igenom olika installationsalternativ samt de grundläggande kunskaperna till att programmera free@home.

Kursinnehåll
• Vad är free@home?
• Fördelar för installatör och slutkonsument
• Genomgång av trådad vs trådlös installation
• Produkter och designalternativ
• Vi visar hur man programmerar en anläggning

Mål
Att få en djupare kunskap i hemautomation och dess fördelar.
Att förstå hur man som installatör kan installera och konfigurera ett free@home-projekt från början till slut.

Målgrupp
Installatör/husbyggare

Förkunskaper
Inga förkunskaper krävs då utbildningen är grundläggande.

Pris
Utbildningen är kostnadsfri, vid ej avanmält deltagande debiteras 500:-/deltagare

Ort, datum och tid

Västerås 2017-04-25 11.00–13.00
Hisingen 2017-03-29 12.00–14.00
Kiruna 2017-04-26 10.00–12.00

 

Kurslängd
2 timmar

Deltagare
Max: 20 personer
Min: 5 personer

Kursledare
Patrik Wik, Johan Hagedorn resp Kent Öhlund/Lina Nord – ABB

Kurskod
ME4

Anmälan
Kontakta butiksansvarig på utbildningsorten.