Mervärden

Elektroskandias mervärde i värdekedjan från tillverkarna av produkterna till kunderna är den logistik som vi levererar varje dag från vårt centrallager och våra butiker samt den gedigna kompetens som våra medarbetare besitter. Vi tillhandahåller dagligen lösningar och leveranser för nybyggnation, underhåll och service till våra kunder.

Vår sälj- och supportstyrka, stationerade över landet, svarar för specialistkompetens och support oavsett produkt, system, regelverk eller entreprenadform.
Att ha ett bra flöde i leveranserna och samtidigt ha en förståelse för vad kunderna behöver är nyckelord för en bra leverantör. Vi hjälper till med materielval, ger full kontroll över leveranstider samt medverkar i uppföljning med statistik. Med hjälp av vår E-handel och våra kunniga innesäljare blir den administrativa delen så smidig som möjligt för kunderna.

Kundunikt lager

Med kundunikt lager menas ett lager som ägs av Elektroskandia men finns hos vår kund. Kunden betalar produkterna först när de plockas från lagret, som kan finnas i en container i närheten av där arbetet skall utföras, alternativt i kundens egna lager. När produkter tas ut från det kundunika lagret så skannas dessa med hjälp av en handdator. Därefter skickar Elektroskandia ett ordererkännande. När man kommit ned till beställningspunkten går det automatiskt en order till Elektroskandia centrallager, som levererar påfyllning till det kundunika lagret. Ett kundunikt lager består ofta av förbrukningsmateriel och frekvent använda produkter.

Projektpackning

Elektroskandia kan förmontera, funktionstesta och projektpacka enligt önskemål, för leverans en speciell dag och tidpunkt till en viss adress. I projektpackningen ingår det material som beställts av Elektroskandia, men material kan även beställas separat av kunden för leverans till Elektroskandias projektpackning i Örebro. Den samlade leveransen aviseras kunden när allt material är på plats i Örebro och levereras i en leverans ut till den plats som önskas. Denna lösning minimerar installatörens arbetsinsats att få ihop allt material till ett projekt samt även det extraarbete det är att åka och kompletteringsköpa.

Kundanpassade logistiklösningar

Vi kan erbjuda våra kunder en helt anpassad logistiklösning som passar respektive företags krav. Behövs hjälp att hantera produkter som kunderna behöver äga själva så kan vi anpassa en lösning som möjliggör sampackning med övrigt material köpts av Elektroskandia. Vi tar gärna en diskussion om specialla krav och kan med vår spetskompetens inom logistik vara våra kunders logistikkonsult för att alltid uppnå den mest lönsamma lösningen.