Välj en sida

Nyheter

För Telecomentreprenörer har Elektroskandia ett brett produktsortiment för byggnation och underhåll av traditionella kopparnätet som det nya kring fiberbyggnation i stam- samt fastighetsnätet. För arbeten i Skanovas nät har vi ett brett produktsortiment inom alla områden. Vi har även ett heltäckande installationsmaterielssortiment för att stödja byggnation och underhåll av de mobila näten i Sverige.

Elektroskandia besitter en mångårig erfarenhet när det gäller samarbete med Telecomentreprenörer. Allt från produktsortiment och logistiklösningar till att skapa mervärde genom nya och proaktiva affärsförslag. Vi har ambitionen att jobba nära våra kunder och leverantörer för att på bästa sätt förstå behoven på en marknad som ständigt förändras utifrån dagens och morgondagens sätt att kommunicera på inom telecomvärlden

Totalt är vi ett 10-tal medarbetare som arbetar inom segment Telecomentreprenörer på Elektroskandia Sverige. Elektroskandias mål är att vara våra kunders förstaval och att erbjuda ett komplett åtagande.