Välj en sida

Fasta nät

Elektroskandia har erfarenhet har arbetat med logistik och produkter relaterade till det fasta nätet i över 50 år. Runt år 2000 intensifierades samarbetet med dåvarande Telia genom ett samarbetsavtal på det fasta kopparnätet med övertagande av lager och distribution av Teliagodkänt material. Idag är Elektroskandia den ledande leverantören av Skanovagodkänt material och levererar till samtliga entreprenörer som underhåller och bygger i det Skanovaägda nätet.

Kopparnät – Skanova

Skanova är namnet på det bolag som bildades 1 december, 2007 med uppgift att äga, förvalta och driva TeliaSoneras Accessnät, närmare bestämt den kopparkabelbaserade delen av accessnätet. Affärsidén är att sälja nätkapacitet till Internetleverantörer och teleoperatörer i Sverige. Elektroskandia är den kompletta leverantören av Skanovas godkända produktsortiment för underhåll av det fasta nätet.

Fibernät – Skanova

TeliaSonera bygger fiber till hemmet, både för villor och lägenheter, i Sverige. TeliaSonera och Skanova kommer under perioden 2011-2015 bygga ut det fasta fibernätet över hela Sverige. Fiber till hemmet kommer möjliggöra bredbandsnät dit telefoni, Internet och TV kan anslutas. Elektroskandia kan erbjuda Skanovas kunder ett komplett sortiment av produkter för byggnation av fibernät.

Fiber & Fastighetsnät

Elektroskandia kan erbjuda ett brett sortiment av produkter till byggnation av fiber och fastighetsnät för olika typer av ändamål och slutkunder. Vi har en hållbar lösning av produkter både för stamnätet men även för de ingående komponenterna, som får bredbandet att fungera med en långsiktigt hög kvalitet.