"För Telecomentreprenörer har Elektroskandia ett brett produktsortiment för byggnation och underhåll av traditionella kopparnätet"

som det nya kring fiberbyggnation i stam- samt fastighetsnätet.

Fasta nät

Elektroskandia har erfarenhet har arbetat med logistik och produkter relaterade till det fasta nätet i över 50 år. Runt år 2000 intensifierades samarbetet med dåvarande Telia genom ett samarbetsavtal på det fasta kopparnätet med övertagande av lager och distribution av Teliagodkänt material. Idag är Elektroskandia den ledande leverantören av Skanovagodkänt material och levererar till samtliga entreprenörer som underhåller och bygger i det Skanovaägda nätet.

Mobila nät

Elektroskandia har lång erfarenhet av att leverera ett brett produktsortiment, anpassade logistiklösningar och teknisk support för kunder som är verksamma inom byggnation av mobila nät i och utanför Sverige. Vi samarbetar med de mest kompetenta leverantörerna som kan leverera långsiktiga och hållbara produktlösningar, för att möta operatörernas kvalitetskrav.

Mervärden

Elektroskandias mervärde i värdekedjan från tillverkarna av produkterna till kunderna är den logistik som vi levererar varje dag från vårt centrallager och våra butiker samt den gedigna kompetens som våra medarbetare besitter. Vi tillhandahåller dagligen lösningar och leveranser för nybyggnation, underhåll och service till våra kunder.