Välj en sida

Säkerhet

Jämtkraft arena
Sedan man i Östersund bestämt sig för att bygga en arena gick det hela mycket fort. På ett år har man färdigställt ett imponerande bygge bestående av två eluppvärmda konstgräsplaner av absolut senaste snitt, läktare med plats för mer än 5 000 personer, elljus på båda planerna, åtta omklädningsrum, kontorslokaler, restaurang m.m. Givetvis var Elektroskandia med i projektet, som leverantör av bland annat integrerad säkerhet av passerkontroll och inbrottslarm, brandlarm, kameraövervakning och arenaljud.

 

Säkerhet

Idag finns ett ökande behov av trygghet, såväl i hemmen som på arbetet. Man vill vara säker på att ingen obehörig skall kunna ta sig in i lokaler­na och att larm skall utgå vid brand eller inbrott.
Alla dessa säkerhetsfunktioner kan enkelt upp­fyllas med hjälp av passersystem, kameraöver­vakning, brandlarm eller inbrottslarm. De olika säkerhetssystemen kan antingen fungera var för sig eller anslutna till ett integrerat system.

 

Passersystem

Med ett passersystem kontrolleras vilka personer som ges tillträde och eliminerar risken att nycklar kommer på drift. Passersystemet höjer företagets säkerhetsnivå väsentligt. För att kunna göra en korrekt bedömning av företagets eller organisationens säkerhetsbehov bör man ställa följande frågor: Vem eller vilka? Var? När? Hur? När dessa frågor är besvarade finns en bra bild av hur en optimal säkerhetslösning skall byggas. Elektroskandias märkesprodukter är ASSA, Bewator och RCO.

 

start_490Brandlarm

Ett brandlarm upptäcker och lokaliserar en begynnande brand så snabbt och exakt som möjligt. Endast då finns det tillräckligt gynnsamma förutsättningar för räddning av personer, verkningsfull brandbekämpning och begränsning av skador. SecuriFire är ett brandlarmsystem som med hjälp av modern teknologi och avancerad databasbehandling upptäcker begynnande bränder redan på tillbudsstadiet.

 

Inbrottslarm

Ett inbrottslarms uppgift är att tidigt hindra eller avbryta ett pågående inbrottsförsök. Vid installation är det mycket viktigt att analysera tänkbara angreppsvägar samt förstärka skyddet till de platser där större värden förvaras. Det allra viktigaste är att anläggningen är enkel att handha för brukaren och att snabb åtgärd från larmcentral och polis påkallas. Vårt produktprogram med det adresserbara inbrottslarmet Galaxy tillfredställer dessa behov.

 

Kameraövervakning

Ett väl projekterat kameraövervakningssystem dokumenterar händelseförlopp och verkar samtidigt avskräckande. Vi erbjuder systemlösningar med såväl analoga kamerasystem som IP- baserade nätverkskameror. En nätverkskamera kan beskrivas som en kombinerad kamera och dator i en enda intelligent en- het. Den skickar live-videobilder direkt över ett IP-nätverk t.ex. LAN, Intranet eller Internet och gör det möjligt att se eller hantera kameran via en vanlig webbläsare, videomjukvara eller lokal-/nätverksansluten dator. Intelligent IP-video ger fördelar som t.ex. att räkna objekt, känna igen och klassificera objekt eller ta ut och analysera information från en bild.