Välj en sida

Kommunikation

Oxygen Lounge & NattkLubb
När Åhlunds El fick uppdraget att installera kraft, ljud och ljus på Oxygen Lounge & Nattklubb i Strömstad tog man på ett tidigt stadium kontakt med Elektroskandia. Här gällde det att få fram en flexibel och kostnadseffektiv lösning som kunde tillgodose många önskemål. Lösningen blev en ljud-­ och ljusanläggning med många variationsmöjligheter. Bland annat installerades ett styrsystem för effektbelysning och ett styrsystem för effektljud. Dessutom försågs lokalerna med talat utrymningslarm.
 

Kommunikation

En förutsättning för att vi ska fungera i ett mo­dernt samhälle är att vi snabbt kan nås av rätt typ av information och själva kan kommunicera på ett enkelt sätt. Oavsett om vi behöver tidsin­formation inför vår flygresa, söka någon internt inom företaget, be en lägenhetsinnehavare öpp­na entrédörren till hyresfastigheten eller som köpman kunna kommunicera ut olika budskap för att öka kunders köplust, måste vi förlita oss till de olika tekniska systemens förmåga. Med andra ord måste rätt system med rätt funktion alltid kunna erbjudas.

 

Ljudanläggningar

Ljud är något som berör oss alla. Var vi än är förväntar vi oss att det som sägs eller spelas är tydligt och håller en hög kvalitet. Vi kan bland annat erbjuda anläggningar för PA-ljud, bakgrundsmusik och för olika typer av utrop eller reklammeddelanden. En anläggningstyp som blir alltmer efterfrågad är talat utrymningslarm. Den har till uppgift att larma och förmedla talad information, t.ex att ett tillbud skett i lokalerna (brand, hot etc.) och där man på ett tydligt sätt uppmanas att utrymma omgående. För denna anläggningstyp kan SBF:s rekommendationer om utrymningslarm 2003 gälla.

 

Kommunikations- och säkerhetssystem

Kommunikationsbehoven i vårt samhälle ser olika ut för olika områden, såsom sjukvården, kriminalvården, fastigheter, flygplatser, skolor, industrin, räddningstjänsten etc.
Stentofon AlphaCom E är ett effektivt och flexibelt kommunikations- och säkerhetssystem framtaget för att ge snabba och säkra kommunikationslösningar. Systemet kan hantera röst, bild, datalänkar över ethernet och integreras lätt med andra system såsom övervakningskameror, IP-telefoni, DECT, dörröppning, PA, utrymningslarm, hisslarm etc.

 

Porttelefon

Att kunna låsa sin entré för obehöriga är ett naturligt behov i de flesta företag och bostadsfastigheter. Samtidigt måste man enkelt och bekvämt kunna släppa in besökare, anställda och hyresgäster. Elektroskandia har ett produktprogram som passar alla, med allt ifrån enkla paketlösningar för enskilda hem till komplexa system för upp till 500 användare. I och med en anpassning mot kommunikation via IP kan även flertalet system integreras i bland annat ett passersystem. När det gäller porttelefoner arbetar vi med Siedle och Bewator.

 

Tidsystem

Tiden ingår överallt som en viktig del. Förutom att vi behöver rätt tid i den dagliga verksamheten, krävs att olika funktioner som vi omger oss med fungerar korrekt tidsmässigt. Ett tid- system är den säkraste och billigaste lösningen för rätt tid till alla funktioner. Med våra system från Westerstrand har vi lösningar för all tidgivning, vare sig det gäller till skolor, sporthallar eller sjukvården.

 

Antenn

Med dagens digitala television kan tv-signalen tas emot på många olika sätt. Koaxialkabeln är inte längre det självklara valet för TV-distribution. Datanätens fiber- och LAN-kablar fungerar också utmärkt. Vi kan, tack vare ett samarbete med ledande leverantörer och stor kunskap inom både TV- och datateknik, hjälpa er att välja rätt TV-nät.