Välj en sida

ILLUSTRIS – ett elegant användargränssnitt med många funktioner

Upplev full färgstyrning

ILLUSTRIS® är ett modernt användargränssnitt med avancerade ljusstyrningsfunktioner. Denna slanka modell tillämpar en teknik som reagerar vid beröring, vilket gör användarupplevelsen intuitiv på ett välkänt sätt. Den integrerade Bluetooth®-kopplingen gör att enheten även kan styras från mobiltelefoner och surfplattor via SceneSet®-appen för iOS och Android.

ILLUSTRIS omfattar användningsklara styrningslösningar för standard DALI-enheter av typ 6 dimbar, och DALI-enheter av typ 8 färg för människocentrerade ljusstyrningsprogram. Det kan även inkluderas i ett styrningssystem från Helvar, som i så fall blir mer flexibelt. Idealisk för kontor, vårdinrättningar, privata bostäder och hotellmiljöer, där det krävs en sofistikerad ljusstyrning med ett resultat och en känsla av hög kvalitet.

Ett smart val: Det finns tre olika frontmodeller med valfri finish och färg för standard dimbar, färgtemperatur eller full färgstyrning. Välj rätt frontpanel för dina ljusbehov. Panelen fungerar utan att någon extra programmering krävs. Skapa de perfekta ljusförhållandena för en särskild uppgift, öka användarens komfort, hälsa och välbefinnande, och spara dessa inställningar som nya scener som kan hämtas vid behov.

Anslutning till appen: Koppla en mobil enhet till ILLUSTRIS med hjälp av SceneSet-appen, som ger full ljusstyrning via en mobiltelefon eller surfplatta med iOS eller Android. Säkerhetsfunktionen garanterar att endast auktoriserade användare får tillgång till belysningssystemet. Inställningarna kan ändras på ILLUSTRIS-panelen eller SceneSet-appen för en mer omfattande användarupplevelse.

Användningsklar styrning: Spara standardinställningar för fördefinierade ljusscener från ILLUSTRIS-panelen eller SceneSet-appen genom att röra vid en knapp. Hittills var det svårt att programmera färgtemperaturer och fullt människocentrerad belysning, men nu går det lätt att installera dessa funktioner, utan att en tekniker måste tillkallas.

Få fastighetens funktioner att fungera tillsammans

Med KNX kan du integrera fastighetens funktioner i ett enda system. Och få allt att fungera tillsammans! Du kan snabbt och enkelt få mycket avancerade funktioner inom till exempel belysning, värme, kyla, ventilation, larm och solskydd. Dessutom är systemet öppet, vilket innebär att du kan ansluta tusentals kompatibla produkter.

Perfekta arbetsförhållanden

Under vardagens aktiviteter underlättas arbetet med hjälp av KNX-lösningar och energi sparas – helt automatiskt. Anpassning av belysning, värme och luftkonditionering till speciella situationer innebär att optimala arbetsförhållanden kan uppnås när som helst. Onödig energikonsumtionen förhindras genom att säkerställa att laster stängs av automatiskt.

Framtidssäkrad elinstallation

Med tanke på att de flesta byggnader är konstruerade för att brukas i flera årtionden, är det oundvikligt att man förr eller senare har behov av att ändra rumslösningar och funktion. Den självklara lösningen är att bygga funktioner som enkelt och kostnadseffektivt kan anpassas till brukarens behov utan att behöva göra stora ingrepp i väggar och elinstallation. Möjligheterna med KNX är oändliga. Ändå är systemet enkelt att projektera, installera, bygga ut och driftsätta.

Belysningsstyrning med KNX och DALI

Att använda KNX tillsammans med DALI innebär att man kombinerar det bästa av två världar. Alla de ljusstyrningsfunktioner som finns definierade i DALI-protokollet finns tillgängliga genom KNX för att samköra med övriga funktioner i fastigheten.  Med Schneider Electrics KNX/DALI-gateway kan du även styra ljusets färg och temperatur.

Skräddarsydda energilösningar – förenar standards och protokoll

spaceLYnk är den nya logiska styrenheten från Schneider Electric som sammanlänkar olika standarder och protokoll inom fastighetsautomation och energimätning. Dessutom har den ett enastående enkelt användargränssnitt. Med spaceLYnk får du en komplett och flexibel lösning, som verkligen skiljer sig från mängden och samtidigt är prisvärd för dig och dina kunder.

Klassrumspaketen som gör oss bäst i klassen!

Våra nya klassrumspaket ger många unika fördelar. Gemensamt är att de alla skapar en belysningsmiljö som underlättar lärandet. Ljus är inte bara ljus, ett rätt anpassat ljus gör det enklare att behålla koncentrationen under långa skoldagar.

Alla klassrum är inte lika, men de behöver belysning på ett liknande sätt. Välj mellan olika skolkoncept med LED-armaturer utformade för klassrum för att ge bästa möjliga ljusförhållande och energieffektivitet.

Vi levererar kompletta klassrumspaket med armaturer och styrsystem med endast ett artikelnummer, enklare kan det inte bli.

Läs mer om våra klassrumspaket här.

Smarta brandvarnare med radiolänk.

Smarta brandvarnare med radiolänk. Godkänd enligt EN 14604.

Pålitlig och driftsäker optisk brandvarnare. Uppgraderar själv sin känslighet mot brandrök kontinuerligt under hela livslängden (myndigheterna rekommenderar att brandvarnare byts efter max 10 år).

Innehåller radiolänk som möjliggör att många brandvarnare kan kopplas samman trådlöst och sända fjärralarm till varandra. Levereras med inbyggt 10-årsbatteri utan miljöfarliga ämnen (3V DC AA litium) för både brandvarnare och radiolänk. Högkvalitativ pålitlig optisk sensor som snabbt känner av brandpartiklar, även från långsamt pyrande bränder. Känner igen fukt- och dammpartiklar och meddelar om brandvarnaren behöver rengöras för att undvika falsklarm.

 

Pausfunktion för att tillfälligt sänka känsligheten, till exempel vid matlagning. Återgår automatiskt till normalläge efter 10 min. Stark larmsignal på 85 dB. Väger lite och kan enkelt monteras med dubbelhäftande tejp (medföljer). Vid besvärliga ytor kan plugg och skruv användas (medföljer). Varningssignal för svagt batteri. Helt fri från radioaktiva ämnen.

  • Stilren stabil konstruktion i högblankt vitt.
  • Dimension: 80×48 mm.
  • Sammankopplas med radiolänk max 24 st i samma krets.
  • Tillbehör: Fjärrkontroll för testning och avbryta falsklarm (E-6301731)

Köp här.