Elektroskandia som arbetsgivare

Vår tro är att välmående medarbetare gör ett bättre jobb och bidrar till Elektroskandias framgång. Vår ambition är därför att skapa en trygg och säker arbetsmiljö, ett trivsamt klimat och en god företagskultur. I detta arbete spelar alla medarbetare en viktig roll och hos oss vill vi att man tar ansvar för sin egen och varandras arbetsmiljö.

_MG_7436_960

 

Arbetsmiljö och hälsa

För att skapa och bibehålla en så bra arbetsmiljö som möjligt bedriver vi ett aktivt arbetsmiljöarbete som bland annat innefattar:

  • Ett nära samarbete med vår företagshälsovård,
  • Grundliga arbetsmiljöutbildningar för samtliga som ingår i vår arbetsmiljöorganisation
  • Samarbete med skyddsombud och skyddskommitté
  • Medarbetarundersökningar en gång varje år för att få en bild av hur medarbetarna upplever sin arbetsmiljö, ledarskapet och sitt arbete,
  • Årliga medarbetarsamtal och uppföljningssamtal mellan medarbetare och chef
  • Hälsoundersökningar för medarbetare över 45 år

 

Förmåner

Det är våra medarbetare som gör att vi lyckas! Och vi vill visa vår uppskattning.
Alla medarbetare på Elektroskandia erbjuds exempelvis personalrabatt på vårt sortiment, bensinrabatt och föräldralön.

Vi har flextid

Då det är viktigt för oss att våra medarbetar har en bra balans mellan arbete och fritid har vi flexibla arbetstider med hänsyn till den befattning du som medarbetare har.  

Vi månar om medarbetarnas hälsa 

Alla våra anställda har möjlighet att utnyttja vårt friskvårdsbidrag. Därutöver erbjuder vi hälsokontroller vid 45, 50, 55 och 60 års ålder.
Vi har ett nära samarbete med vår företagshälsovård och arbetare aktivt med rehabilitering då sådant behov uppstår.

Ökad trygghet 

  • Stöd vid verksamhetsförändring – trygghetsavtal
  • Grupplivförsäkring och pensioner
  • Löneutfyllnad vid sjukfrånvaro