En arbetsgivare

      med många möjligheter

Vi vill vara en arbetsgivare som låter våra medarbetare växa med oss som företag och hjälpa oss att bidra till en bättre värld! Vi satsar därför på hållbara och långsiktiga lösningar.

Vi är ett företag med en hög expertis inom flera områden, det vill vi fortsätta att vara! För att det ska vara möjligt uppmuntrar vi våra medarbetare att vara nyfikna, komma med idéer och ta initiativ till utveckling.

Våra olikheter är våra styrkor! Alla våra medarbetare är lika viktiga och det är tillsammans som vi blir bättre!

Hos oss kan du bidra inom olika områden; Försäljning, Logistik eller Inköp. Vi har även specialister och generalister inom IT, HR, Ekonomi och Marknad. Gemensamt är att vi har en vilja och förmåga att möta andra och sätta kunden i centrum.

Vi bryr oss

Hos oss får du göra din röst hörd!

Vi tycker att dina åsikter är viktiga! Därför genomför vi ”temperaturmätningar” veckovis där våra medarbetare får tycka till och möjlighet att lämna anonyma kommentarer. Vi är övertygade om att vårt proaktiva arbete när det gäller engagemang och välmående kommer göra oss till en ännu bättre arbetsgivare!

Kompetensutveckling

Inom Elektroskandia arbetar vi för att göra lärande tillgängligt och i olika former, anpassat för våra olika grupper. Vi arbetar ständigt för att utveckla vårt lärande, hur vi lär oss och vad. Vi tror på att en stor del av lärandet sker i vardagen när vi nätverkar och delar med oss av våra kunskaper. Men vi erbjuder även lärande i form av e-learning, klasstumsutbildningar, föreläsningar, webinar och workshops.

Trafikregler
Vi bryr oss om varandras arbetsmiljö och har därför arbetat fram interna ”trafikregler” för hur vi på bästa sätt samverkar i våra kontorslandskap, hur vi bokar och håller möten och hur vi ställer oss till tillgänglighet.

Friskvård och träning

Våra medarbetare får nyttja 3.500 kr per år i friskvårdsbidrag. Vi har även avtal med flera samarbetspartners inom hälsa och träning.

Handla hos oss

Medarbetare på Elektroskandia har personalrabatt på hela vårt sortiment, och vet du – vi har mer grejer än man kan tro!

Lunchförmån med rikskortet

Rikskortet är en lunchförmån via betalkort som vi erbjuder alla våra medarbetare.

Föräldraledig med extra föräldralön

Våra medarbetare har möjlighet att få extra föräldralön.

Sommartid och flexibla klämdagar

Våra medarbetare har flexibla klämdagar vilket innebär att medarbetaren själv i samråd med sin chef tar ut sina klämdagar när hen vill under året. Tjänstemän har under perioden 1 maj tom 31 augusti sommartid vilket innebär att arbetstiden förkortas.

Stärk din pension

Medarbetare har möjlighet att löneväxla för att stärka sin pension (ITP 1 och 2).

Våra olikheter

är våra styrkor

Mångfald och inkludering är ett av våra fokusområden. Vi vill att vår arbetsplats ska vara inkluderande, fri från diskriminering och alla ska behandlas med respekt.

Genom vårt mångfaldsarbete vill vi vara med och bidra till ett samhälle där varje samhällsgrupp och individ betraktas som en tillgång. Vi vill spegla samhället, våra leverantörer och våra kunder. Vårt mångfaldsarbete ska vara en naturlig del i arbetet med att stärka Elektroskandias konkurrenskraft. Vi är övertygade om att medarbetare med olika bakgrund och erfarenheter gör att vi kan fortsätta utvecklas som arbetsgivare och företag.

Vi tror på att skapa medvetenhet i dessa frågor samtidigt som vi arbetar med att formulera relevanta mål och ta fram processer som stöder arbetet. Genom att kontinuerligt utvärdera vårt arbetssätt och involvera våra medarbetare breddar vi vår kunskap och kan fortsätta anpassa oss, vårt arbetssätt och på så vis blir vi ännu bättre.

I vår Hållbarhetsrapport kan du läsa mer om våra mål för vårt arbete inom mångfald och inkludering.