Mervärden

Logistik i världsklass

Med hjälp av våra logistiktjänster kan vi effektivisera våra kunders tid och sköta materielleveranserna till projekten med bästa kvalitet. Vi levererar rätt materiel till rätt plats vid rätt tillfälle.

Detta är några av de lösningar och tilläggstjänster som vi erbjuder våra kunder:

Projektpackning

Elektroskandia kan förmontera, funktionstesta och projektpacka enligt önskemål, för leverans en speciell dag och tidpunkt till en viss adress. Förmontering erbjuds av bland annat elcentraler samt belysning. I projektpackningen ingår det material som beställts av Elektroskandia, men material kan även beställas separat av kunden för leverans till Elektroskandias projektpackning i Örebro. Den samlade leveransen aviseras kunden när allt material är på plats i Örebro och levereras i en leverans ut till den plats som önskas. Packning, märkning och förmontering utföres enligt kundernas önskemål per byggnummer. Vid leverans i container packas godset enligt kundens packplan. Denna lösning minimerar installatörens arbetsinsats att få ihop allt material till ett projekt samt även det extraarbete det är att åka och kompletteringsköpa.

Projektpackning kan med fördel användas vid större repstopp.

Exportpackat

Materiel som ska skickas utanför Sveriges gränser kan vi exportpacka komplett med tulldeklarationer. Godset packas med hänsyn till vilket fraktsätt som används.

Kundunikt lager

Med kundunikt lager menas ett lager som ägs av Elektroskandia men finns hos vår kund. Kunden betalar produkterna först när de plockas från lagret, som kan finnas i en container i närheten av där arbetet skall utföras, alternativt i kundens egna lager. När produkter tas ut från det kundunika lagret så skannas dessa med hjälp av en handdator. Därefter skickar Elektroskandia ett ordererkännande. När man kommit ned till beställningspunkten går det automatiskt en order till Elektroskandia centrallager, som levererar påfyllning till det kundunika lagret. Ett kundunikt lager består ofta av förbrukningsmateriel och frekvent använda produkter.

Lagerhotell

Vi erbjuder möjligheten att lagra våra kunders strategiska materiel på Elektroskandias lager. Det kan t.ex. vara strategiskt eller anläggningsunikt materiel som inte används så frekvent, men där man ändå måste ha snabb tillgång till produkterna. Exempel på produkter är specialarmaturer, transformatorer och apparater. Vi skapar bästa möjliga tillgänglighet med hjälp av vårt affärssystem och lagermodul där kunden enkelt kan se aktuellt saldo. Med våra transporttjänster kan vi snabbt se till att leverera rätt materiel till rätt plats.

Kundanpassad e-handel

Vi kan integrera vår EDI-lösning med kundernas affärssystem. Det förenklar beställningsprocessen. Via en portal och kundens affärssystem går man in på Elektroskandias webb och beställer.

Med hjälp av vår kundanpassade lösning för e-handel erbjuder vi användarstyrning. Här kan våra kunder själva bestämma sina beställningsrutiner och därigenom få en fungerande materialprocess, från dokumentation och leveranser till fakturor. Det blir enkelt att beställa, kvalitetssäkrar leveranserna och skapar trygghet för kundens inköpsavdelning.

Leasing av materiel

Vi kan erbjuda en finansiell lösning för hela projektet med en betalningsmodell som räcker hela anläggningens livslängd.

Återvinning

Vi har ett väl fungerande miljö- och kostnadsmässigt koncept för återvinning. Det innefattar att vi tar hand om t.ex. nedrivet material, överblivet material och emballage (tomtunnor).

Kostnadsbesparing

Vi arbetar tillsammans med våra kunder för att reducera den totala kostnaden (TCO). Ett sätt att utveckla verksamheten och samarbetet är att följa beställnings och leveransbeteende. Elektroskandia loggar alla aktiviteter i samband med hur en order processas och där finns det alltid information som kan nyttjas för att effektivisera samarbetet. Vår erfarenhet är att det finns mycket att vinna i benchmarking både mot motsvarande kunder men också med kunder inom andra branscher med liknande möjligheter.

Exempel på kostnadsbesparingar:

– Leverantörsoptimering/sanering

Genomgång av kundens leverantörsbas, tillsammans prioriterar vi leverantörer och ger förslag på leverantörer vi kan ta över. Vi konsoliderar volymerna inom enheten samt totalt inom koncernen.

Produktoptimering

Identifiera dubbelförda artiklar, ersätta utgående produkter, analysera kända anskaffningar och ersätta med standardprodukter alternativt ta ut artikelnummer och lagerlägga. Vi identifierar kritiska produkter och optimerar lagerhållningen. Tillsammans med kunden skapar vi koncernstandard.

Lageroptimering

Har vi produkten redan på lager eller bör den lagerläggas? Kan vi byta till motsvarande som vi lagerför? Var skall produkten lagerläggas (hos tillverkaren, hos oss eller hos kunden), beställningspunkter, förbrukningsprognoser? Tillsammans med kunden kan optimera lagret.

Leveranser

Vi optimerar våra leveranser till kund, avseende leveranssätt, tidpunkter och volymer.

Kundanpassad e-handel

E-business är en viktig del i en effektiv affärsrelation. Vi eftersträvar att i största möjliga mån integrera informationsflödet mellan kundens verksamhetssystem och Elektroskandias affärssystem, alltifrån beställning, leveransbesked, avisering, packsedel och faktura. Med hjälp av vår kundanpassade lösning för e-handel erbjuder vi användarstyrning. Här kan våra kunder själva bestämma sina beställningsrutiner och därigenom få en fungerande materialprocess, från dokumentation och leveranser till fakturor. Det blir enkelt att beställa, kvalitetssäkrar leveranserna och skapar trygghet för kundens inköpsprocess.