industri

Oxelösunds Hamn investerar i ny belysning

Att minska energiförbrukningen och kostnaderna för underhåll var ett par av anledningarna till att Oxelösunds Hamn valde att investera i nya strålkastare. – För att lysa upp hamnområdet har vi ett 50-tal master med strålkastare. Problemen med den befintliga belysningen var att det var allt svårare att få tag i reservdelar och underhållskostnaderna var höga, då det krävs mobilkran för att komma upp i de 24 meter höga masterna och byta ljuskällor. Samtidigt drog de gamla strålkastarna mycket energi. Med nya LED-strålkastare skulle vi kunna åtgärda alla dessa problem, säger Jonny...

Read More

Flera vinster med ny belysning till Sveriges näst största hamn

Ökad säkerhet samt lägre kostnader för energiförbrukning och underhåll är vinsterna då man bytte till ny belysning vid Preem raffinaderis hamn i Lysekil. Brofjordens hamn är Sveriges näst största hamn, och landets största oljehamn med cirka 1 500 anlöp per år. Här ligger Preems raffinaderi i Lysekil, som är bland de modernaste och mest miljö- och energieffektiva i Europa. Det är också Skandinaviens största anläggning med kapacitet att raffinera 11,4 miljoner ton råolja per år och här arbetar cirka 800 anställda. 30 meter höga master Det är ett stort hamnområde med en kaj som är ungefär 250...

Read More

VIDA Nössemark utvecklat till ett höghastighetssågverk

För att kunna såga många stockar på kort tid och därmed få ekonomi i verksamheten har VIDA Nössemark investerat i helt ny produktionsutrustning. Med en årsproduktion om 140 000 m3 färdiga produkter är man nu ett av de effektivaste sågverken i Europa. – Vi är ett nischat sågverk när det gäller timret vi köper och produkterna vi säljer. Vi arbetar med mindre stockar, så kallade kubbstockar, som sågas i 2,45 längder och av detta produceras hyvlat konstruktionsvirke, hyvlad hållfasthetsklassad byggregel. En fördel med korta stockar är att råvaran är billigare men för att få lönsamhet måste...

Read More

Högland – en av de snabbast växande skogs- och träindustrierna

Snabba leveranser, bra priser och personlig service var några av de viktiga parametrarna när Högland Såg och Hyvleri valde leverantör av elmateriel till sitt stora utbyggnadsprojekt. Högland Såg och Hyvleri ingår i koncernen Höglandbolagen som ägs och drivs av familjen Marcusson i Örnsköldsvik. Högland Såg och Hyvleri är det största bolaget i koncernen och består av tre industrier belägna i Örnsköldsviks kommun – Högland, där man har sitt huvudkontor, Domsjö och Anundsjö.   Ökar produktionen – Vi investerar nu cirka 85 miljoner kronor i Anundsjösågen, med ny timmersortering,...

Read More

Höjd dammsäkerhet med Siemens Simatic

FEKA Partner fick i uppdrag av Uniper/Sydkraft Hydropower att installera övervakningssystem vid kraftverksdammarna Storfinnforsen och Ramsele. Valet av styrsystem blev Siemens Simatic 1200 och 1500. Huvuddelen av all utrustning till projektet levereras av Elektroskandia. FEKA Partner är ett Sollefteåbaserat företag som levererar tjänster inom el, data, tele, säkerhet och kontor. De utför även markarbeten samt montage av stängsel och grindar. – Vi arbetar mycket med helhetslösningar för våra kunder och har bland annat avtal med landstinget och kommunen. Dessutom jobbar vi mycket med...

Read More

Växande samarbete med Valmet

Elektroskandia har under många år samarbetat med pappersmaskinstillverkaren Valmet, dit man levererar all typ av elmateriel såväl till produktionen som till fastighetssidan, för underhåll av fabriken. Samarbetet utvecklas allt mer för att skapa ökad effektivitet och lönsamhet.   Valmet är den ledande globala utvecklaren och leverantören av teknik, automation och service inom massa-, pappers- och energiindustrin. Valmet har omkring 1500 medarbetare i Sverige och flera produktions- och R&D-enheter i Sverige, varav de största finns i Göteborg, Karlstad och Sundsvall. Valmet på...

Read More