Om redovisningen

Denna hållbarhetsredovisning sammanfattar Elektroskandias hållbarhetsarbete för 2019 och är den femte som redovisas enligt Global Reporting Initiative (GRI). Vår ambition har varit att följa GRI Standards 2016 nivå Core. Den utgör också den lagstadgade rapporten enligt 6 Kap ÅRL. Den omfattar all verksamhet i Elektroskandia Sverige AB i Sverige förutom Cardi AB. Rapporten har blivit reviderad av oberoende auktoriserad revisor för att uppfylla kraven enligt 6 Kap ÅRL. Finansiell redovisning hittas i årsredovisning och i revisionsberättelse som finns registrerad hos Bolagsverket.

En fullständig förteckning över samtliga butiker hittar ni här.

Vår ambition är att nästa version av denna rapport ska publiceras i juli 2021.

Frågor om rapporten kan ställas till:

Karen Kruger, hållbarhetsansvarig, på: 08-92 38 83 eller via mejl och Kjell Roman, chef för marknadskommunikation som nås på 08-92 37 63 eller
via mejl.