Om redovisningen

Denna hållbarhetsredovisning sammanfattar Elektroskandias hållbarhetsarbete för 2020 och är den sjätte som redovisas enligt Global Reporting Initiative (GRI) och publiceras 2021-06-30. Vår ambition har varit att följa GRI Standards 2016 nivå Core. Den utgör också den lagstadgade rapporten enligt 6 Kap ÅRL. Den omfattar all verksamhet i Elektroskandia Sverige AB i Sverige förutom Cardi AB. Rapporten har blivit reviderad av oberoende auktoriserad revisor för att uppfylla kraven enligt 6 Kap ÅRL. Finansiell redovisning hittas i årsredovisning och i revisionsberättelse som finns registrerad hos Bolagsverket.

En fullständig förteckning över samtliga butiker hittar du här.

Vår ambition är att nästa version av denna rapport ska publiceras i juli 2022.

Frågor om rapporten kan ställas till:

Karen Kruger, hållbarhetsansvarig, på: 08-92 38 83 eller via mejl och Kjell Roman, chef för marknadskommunikation som nås på 08-92 37 63 eller via mejl.