VD har ordet

Elektroskandia fortsätter att utveckla sitt erbjudande. Genom de senaste årens stora investeringar har vi effektiviserat våra logistiska processer och tagit stora steg i digitaliseringen. Vår kundupplevda kvalitet har stärkts ytterligare samtidigt som våra medarbetarundersökningar påvisar att arbetsmiljön förbättrats ytterligare och engagemanget fortsätter att öka. Vi ser också att vårt resultat stärks trots att konkurrensen är hårdare än någonsin. Vi kan således konstatera att majoriteten av de nyckeltal vi följer har förbättrats. Det gäller även vårt hållbarhetsarbete.

Under 2021 certifierade vi vårt ledningssystem också för ISO 45001:2018 då vi såg att det ytterligare kunde förbättra våra HR-processer.
Elektroskandia påbörjade arbetet med att skapa en baseline för mätning av CO2 förbrukning för verksamhetsåret 2019 och formulerade målen 2020 för perioden fram till 2030.

Under 2021 tog vi ytterligare steg i rätt riktning bland annat genom att kravställa våra transportörer att de i större utsträckning ska använda HVO för att reducera vår CO2-förbrukning.

Vi har i mer än hundra år varit en del av elektrifieringen av Sverige. Vi har alltid tagit vårt samhällsansvar på största allvar och framför allt arbetat långsiktigt. Genom nära samarbete med ledande leverantörer och våra kunder har vi över tid tagit fram innovativa lösningar, anpassat oss till rådande förutsättningar och drivit förändring. Vår ambition är att fortsätta göra det. Genom ett långsiktigt hållbart arbete med löpande investeringar som syftar till att effektivisera, utveckla och förädla vårt erbjudande är vår ambition hög. Vi ska vara Sveriges ledande el-teknikgrossist samtidigt som vi erbjuder marknadens allra bästa alternativ för vitvaror, Cylinda!

Tack för att du väljer Elektroskandia, vi är stolta över ditt förtroende!

Anders Nordlöw, VD

Året i korthet

Året i korthet

Februari

  • EBECO utsågs till 2020 års vinnare av Elektroskandias utmärkelse Årets Leverantör.

  • Elektroskandia utsett till ett av Sveriges Karriärföretag 2021.

Mars

  • Cardi Belysningsspecialisten fusioneras med Elektroskandia.

Maj

  • Ledningsgruppen har beslutat att samarbeta med ett företag som heter Period Pack. De arbetar för att öka tillgängligheten av mensskydd på bland annat skolor och arbetsplatser. Behållarna monteras nu ute på samtliga våra filialer.

November

  • Elektroskandia går nu över till att köra lastbilar i fjärrtrafik på HVO 100, en kemisk kopia av diesel som innebär upp till 90 procents minskade koldioxidutsläpp.

Om Elektroskandia

Elektroskandia – Sveriges ledande el-teknikgrossist

Elektroskandia erbjuder elmateriel och system till kunder som är verksamma inom områdena: installation, kraft, automation, elnät, telekom, säkerhet, belysning och hushållsmaskiner. Företaget är en del av Sonepar-koncernen som är ett av de största elgrossistföretagen i världen.

Med gedigen teknisk kompetens och djup kunskap om de produkter och system vi säljer kan vi snabbt ge svar på frågor och sätta in produkterna i ett sammanhang. Vi tillhandahåller ett brett sortiment från de främsta leverantörerna i världen och lagerför över 40 000 artiklar. Logistik är motorn i allt vi gör och våra logistiktjänster underlättar vardagen för våra kunder. Vi ser till att rätt produkt når rätt kund på rätt plats vid rätt tillfälle, snabbt, enkelt och utan bekymmer. Elektroskandia kan även ingå djupgående samarbeten där vi fungerar som en integrerad del i kundens verksamhet – allt för att underlätta och effektivisera våra kunders vardag. I vår position mellan tillverkare och slutkund strävar vi efter att med vår expertis bidra till ökad effektivitet och lönsamhet i kundernas inköps- och säljorganisation. Servicenivån ska i båda fallen överträffa förväntningarna.

Elektroskandia äger Cylindavarumärket som erbjuder den svenska marknaden ett komplett sortiment av vitvaror, där Cylinda Service är Cylindas serviceorganisation med egna servicetekniker, specialutbildade på Cylindaprodukter.

Cardi är vårt varumärke med belysningsprodukter som är unika på den svenska marknaden, produkter som vi är med och utvecklar men även agenturprodukter som uppfyller våra krav. Elektroskandia har sedan 1904 drivit elgrossiströrelse i Sverige. Företagets huvudkontor ligger i Rotebro, Sollentuna kommun.

Elektroskandia Sverige ingår i Sonepar-koncernen

Sonepar är ett oberoende familjeägt företag som är global marknadsledare inom B2B-distribution av elektriska produkter, lösningar och relaterade tjänster. Genom ett nära samarbete med 100 företag i över 40 länder, har koncernen en ambitiös transformationsagenda att bli den första globala B2B-distributören som tillhandahåller en helt digitaliserad och synkroniserad omnikanal-upplevelse till alla kunder. Som ett resultat av 45 000 medarbetares skicklighet och passion omsatte Sonepar 26,4 miljarder euro under 2021. Sonepar förenklar sina kunders vardag utifrån behov oavsett om det är över disk, vid kundbesök, telefon eller online. Sonepars ambition är att bli ”La Référence” – den som leder och sätter standarden för alla intressenter. www.sonepar.com

Milstolpar i historien

Milstolpar i historien:

1904

Asea IM bildas

1917

Elektroskandia bilda

1962

Sammanslagning Asea IM och Elektroskandia

1967

Centrallager i Örebro byggs

1991

Integrering: Servicebolaget

1992

Integrering: Scan Electric

1992

Förvärv: KraftGross

1994

Integrering: Fläkt Belano

1997

Hagemeyer förvärvar Asea Skandia

1999

Logotypbyte: Asea Skandia blir Elektroskandia

1999

Lager 2000 invigs & Kinaetablering

2000

Webbshop lanseras

2001

Försäljning av ventilation och avveckling av plåtverksamheten

2006

Förvärv: Cardi Belysningsspecialisten AB

2008

Sonepar förvärvar Elektroskandia AB och verksamheten i Kina

2012

App för mobilhandel lanseras

2015

Sonepar Nordics huvudkontor flyttas till Elektroskandias huvudkontor i Rotebro. Elektroskandia Sverige AB blir moderbolag till Alfa Elektro Sp. z o.o., Cardi Belysningsspecialisten AB, Otra Norge AS samt SLO Oy som är moderbolag till SLO Eesti AS, SLO Latvia SIA och UAB SLO Lithuania

2016

Nylansering av Cebe som varumärke

2016

Första spadtaget tas för vårt nya logistikcenter i Örebro

2017

Cylinda och Elektroskandia lanserar nya webbplatser och appar

2017

Vårt nya logistikcenter invigs

2018

Cylinda 60 år

2020

Latvia & Lithuania avyttrades

2021

Cardi belysningsspecialisten fusioneras in i Elektroskandia Sverige AB