Select Page

Våra verksamhetsområden ger er hög service och snabba leveranser

Vi försörjer region- och stamnäten med stations- och ledningsmateriel inom spänningsnivån 0,4-400kV. Inom Lokalnät, Offentlig belysning, Stadsnät/Telecom och Kraftproduktion.

Transmission

Vi försörjer region- och stamnäten med stations- och ledningsmateriel inom spänningsnivån 40-400kV. Ett komplett sortiment med stora skillnader i efterfrågad leveranstid beroende på om det är ett servicearbete eller en större ledningsentreprenad. Oavsett vilket är leveranssäkerheten avgörande för våra kunders framgång och något vi bevakar inför våra projektleveranser. Förmontering och projektpackning är ett effektivt sätt som vi ofta erbjuder. Liksom övriga verksamhetsområden har vi dedikerade resurser med Transmissionskompetens som tillsammans med våra leverantörer ger våra kunder teknisk support.

Lokalnät

Inom Lokalnät 1-36kV finns en väl etablerad branschstandard EBR (Elbyggnadsrationalisering) vilken är en styrande parameter även för oss. Utöver detta gör vi löpande anpassningar utifrån kundönskemål för att skapa bästa möjliga förutsättningar för en kostnadseffektiv verksamhet. Ett komplett materielsortiment är en självklarhet alltifrån, kabel, kabeltillbehör, linjemateriel, stolpar och materielsatser. Projektleveranserna sker löpande med våra kranbilar och levereras normalt efter gps-koordinater till respektive upplagsplats.

Offentlig belysning

Flertalet av landets belysningsanläggningar drivs idag av lokala nätbolag eller branschens kompetenta energientreprenörer. Elektroskandia har en lång tradition inom området och erbjuder ett brett sortiment där vi har ett välutvecklat samarbete med de största leverantörerna. Förmonteringar av armaturer och containerleveranser tillhör en naturlig del av vårt erbjudande.

Stadsnät/Telecom

Liksom andra kundsegment har även Elnätbranschen valt att bygga stadsnät vilket vi integrerar naturligt i vårt totala erbjudande. Här möter vi den breda repertoaren av materielval och snabba produktutveckling genom vår tekniska support.

Kraftproduktion

Investeringarna inom kraftproduktion ökar. Utöver specifika projektanläggningar har Elektroskandia en naturlig och frekvent roll via vårt breda sortiment av elmateriel. Som en av våra fördelar bör nämnas vår roll inom industrisektorn där vi har stora åtagande på motsvarande behov och kravställningar.