Select Page

Anpassat sortimentet för anläggningsunika behov

Inom samtliga verksamheter arbetar Elektroskandia tillsammans med branschens bästa och mest efterfrågade leverantörer. Som komplement till vårt breda standardsortiment av produkter tar vi även fram speciallösningar när det krävs.

Kundanpassat sortiment

Vi anpassar sortimentet utifrån att det finns anläggningsunika behov både avseende sortimentsanpassningar som lagerläggning. Projektunikt sortiment sker löpande vid respektive avropsbeställning som exempelvis färganpassade belysningsarmaturer, kraftkablar, högspänningsmateriel.