Select Page

Mervärden

Kompetens inom kraftöverföring

Inom Elektroskandia har vi lång erfarenhet inom elnät och kraftdistribution. Som marknadsledande grossist har vi varit med om byggnationen av Sveriges elnät och har idag flertalet elnätsbolag i Sverige som kunder. Vi tillhandahåller dagligen lösningar och leveranser för nybyggnation, underhåll och service till våra kunder. Vår sälj- och supportstyrka, stationerade över landet, svarar för specialistkompetens och support oavsett produkt, system, regelverk eller entreprenadform.

Att ha ett bra flöde i leveranserna och samtidigt ha en förståelse för vad kunderna behöver är nyckelord för en bra leverantör. Vi hjälper till med materielval, ger full kontroll över leveranstider samt medverkar i uppföljning med statistik.

Logistik i världsklass

Med hjälp av våra logistiktjänster kan vi effektivisera våra kunders tid och sköta materielleveranserna till projekten med bästa kvalitet. Vi levererar rätt materiel till rätt plats vid rätt tillfälle.

Detta är några av de lösningar och tilläggstjänster som vi erbjuder våra kunder:

Projektpackning

Elektroskandia kan förmontera, funktionstesta och projektpacka enligt önskemål, för leverans en speciell dag och tidpunkt till en viss adress. Förmontering erbjuds av bland annat linjemateriel, kabelskåp, stationer samt belysning. I projektpackningen ingår det material som beställts av Elektroskandia, men material kan även beställas separat av kunden för leverans till Elektroskandias projektpackning i Örebro. Den samlade leveransen aviseras kunden när allt material är på plats i Örebro och levereras i en leverans ut till den plats som önskas. Packning, märkning och förmontering utföres enligt kundernas önskemål per byggnummer. Vid leverans i container packas godset enligt kundens packplan. Denna lösning minimerar installatörens arbetsinsats att få ihop allt material till ett projekt samt även det extraarbete det är att åka och kompletteringsköpa.

Förmonterat

Det kan t.ex. gälla att vi förmonterar kabel och ljuskällor i belysningsarmaturer, häng- och spännkedjor till Transmissionsledningar och apparater i kabelskåp så att lösningen kan levereras komplett och att man effektiviserar montagetiden.

Projektleverans

Projekt levereras och lossas på av er angivna upplagsplatser. Vi använder modern teknik som GPS-koordinater för att säkerställa lossningsplatsen. Med kranbil kommer leveransen ända ut till upplagsplatsen alternativt förråd eller egen etablering. Vi kan även leverera en komplett container med materiel till angiven plats. Etablerade åkare med lokal anknytning och anpassad utbildning hos vår projektavdelning i Örebro används. I samband med lossning dokumenteras leveranserna med foto som lagras centralt.

Kundunikt lager

Med kundunikt lager menas ett lager som ägs av Elektroskandia men finns hos vår kund. Kunden betalar produkterna först när de plockas från lagret, som kan finnas i en container i närheten av där arbetet skall utföras, alternativt i kundens egna lager. När produkter tas ut från det kundunika lagret så skannas dessa med hjälp av en handdator. Därefter skickar Elektroskandia ett ordererkännande. När man kommit ned till beställningspunkten går det automatiskt en order till Elektroskandia centrallager, som levererar påfyllning till det kundunika lagret. Ett kundunikt lager består ofta av förbrukningsmateriel och frekvent använda produkter.

Lagerhotell

Vi erbjuder möjligheten att lagra våra kunders strategiska materiel på Elektroskandias lager. Det kan t.ex. vara strategiskt eller anläggningsunikt materiel som inte används så frekvent, men där man ändå måste ha snabb tillgång till produkterna. Exempel på produkter är specialarmaturer, transformatorer och apparater. Vi skapar bästa möjliga tillgänglighet med hjälp av vårt affärssystem och lagermodul där kunden enkelt kan se aktuellt saldo. Med våra transporttjänster kan vi snabbt se till att leverera rätt materiel till rätt plats.

Kundanpassad e-business

E-business är en viktig del i en effektiv affärsrelation. Vi eftersträvar att i största möjliga mån integrera informationsflödet mellan kundens verksamhetssystem och Elektroskandias affärssystem, alltifrån beställning, leveransbesked, avisering, packsedel och faktura. Med hjälp av vår kundanpassade lösning för e-handel erbjuder vi användarstyrning. Här kan våra kunder själva bestämma sina beställningsrutiner och därigenom få en fungerande materialprocess, från dokumentation och leveranser till fakturor. Det blir enkelt att beställa, kvalitetssäkrar leveranserna och skapar trygghet för kundens inköpsprocess.

Leasing av materiel

Vi kan erbjuda en finansiell lösning för hela projektet med en betalningsmodell som fördelas över anläggningens livslängd.

Återvinning

Vi har ett väl fungerande miljö- och kostnadsmässigt koncept för återvinning. Det innefattar att vi tar hand om t.ex. nedrivet material, överblivet material, tomtrummor och övrigt emballage.

Processutveckling

Vi samarbetar nära många av våra kunder för att kunna utveckla och förbättra våra gemensamma affärer.

Logistikexpertis

För att skapa så effektiva flöden som möjligt har vi en separat enhet med logistikexpertis, som arbetar nära våra kunder. De kartlägger hela materialprocessen från planering och leverans till beställning och faktura.

IT

En framgångsfaktor är dra nytta av vår erfarenhet av effektiva IT-lösningar där vi kan integrera kommunikationen kund och Elektroskandia. Vår IT-enhet har mångårig erfarenhet av utvecklingsprojekt med våra kunder och leverantörer.

Aktivitetsbaserad kostnadsanalys

Med hjälp av vår aktivitetsbaserade kostnadsanalys (ABC) kan vi analysera och utveckla kostnadsprocessen för materialhanteringen. Det är ett utmärkt verktyg och används ofta som ett underlag vid samarbeten med mål att utveckla och effektivisera en långsiktig affärsrelation.

Uppföljning av nyckeltal

KPI eller Key Performance Indikator är ett system för att kunna följa upp nyckeltal. Vi har en omfattande databas och med hjälp av den kan vi effektivisera och utveckla samarbetet mot gemensamt uppsatta nyckeltal.