elnät

Enkel, snabb och kostnadseffektiv installation av luftledning

Enkel, snabb och kostnadseffektiv installation av luftledning

Elektroskandia levererade ny stödisolator med toppklämma I Moskosel, norr om Arvidsjaur, har Vattenfall Services nu vädersäkrat tre projekt åt Vattenfall Eldistribution. För att effektivisera installationen valde man att, för första gången någonsin, använda Ensto:s nya stödisolator med toppklämma. Elektroskandia levererade all materiel och Volt-redaktionen fick tidigt i våras möjlighet att titta närmare på ett av projekten. – Vi blev kontaktade av Vattenfall Services för leverans av materiel till de aktuella projekten och vid våra diskussioner kring val av materiel började vi titta på...

Read More

Miljön i fokus vid uppgradering av elnätet i Smedjebacken

Miljön i fokus vid uppgradering av elnätet i Smedjebacken

Vattenfall Services hade fått i uppdrag av VB Elnät att byta ut ett antal ledningstolpar på en sträcka utanför Smedjebacken. De kontaktade därför Elektroskandia för att få förslag på lämpligt materiel, såväl när det gäller funktion som ekonomi och miljövänlighet. Lösningen blev att använda trästolpar impregnerade med det nya, miljöanpassade träskyddet RVP Repellent samt återvinna de utrangerade stolparna i en kretsloppsanpassad process. Kreosot har sedan 1800-talet använts för att impregnera trä som skydd mot angrepp av röta och skadeinsekter. Träskyddet innehåller ämnen som har en del...

Read More

Återuppbyggnaden av elnätet i Roslagen efter stormen Alfrida

Återuppbyggnaden av elnätet i Roslagen efter stormen Alfrida

Foto: Vattenfall Eldistribution Alfrida, som slog till i början av januari, var en av de kraftigaste stormarna i Sverige på senare år. Hårdast drabbat blev Upplandskusten, Roslagen och Stockholms skärgård. Volt-redaktionen fick möjlighet att intervjua Jan-Åke Rosenqvist, teknisk specialist på Vattenfall Eldistribution AB, om Alfridas omfattning, om återuppbyggnaden av elnätet, samt lärdomar man dragit inför framtiden. Berätta om din roll. – Till vardags består mitt arbete som teknisk specialist av att jobba med anläggningars utformning, för att vi ska kunna erbjuda våra kunder...

Read More

Linjemontage utför kabelförläggning i Hallsberg

Linjemontage utför kabelförläggning i Hallsberg

Ändringar i nätet och nybyggnation av fastigheter är bakgrunden till att Linjemontage nu river luftledningen och utför kabelförläggning i området kring Hallsberg och Kumla. Elektroskandia lagerhåller den nya kabeln på logistikcentret i Örebro och levererar efter avrop. – Bakgrunden till projektet är att vi har en 40 kV luftledning som matar E.ONs station i Hallsberg och en slinga som matat E.ONs station i Kumla. E.ON har gått ur detta då de nu matar sina stationer på annat håll. Samtidigt har det beslutats att, på vissa sträckor där luftledningen går, bygga nya reparationsverkstäder...

Read More

Ny vinkelregel sparar tid vid elnätsbyggnation

Ny vinkelregel sparar tid vid elnätsbyggnation

  Vattenfall Services är nu i slutskedet av en elnätsbyggnation i Norrland. För att spara tid har man använt sig av en ny typ av strävad vinkelregel. Elektroskandia har levererat all materiel till projektet. Projektet är beläget i Ertsjärv, cirka 15 mil norr om Luleå och Vattenfall Services Leif Vikman är projektledare. – Det är en ombyggnation av ett 20 kV-nät och totalt omfattar det cirka 23 km luftledning och 6 km jordkabel. Luftledningen är helt ny och vi sätter upp cirka 280 nya stolpar. Projektet började för 10 månader sen och vi kommer vara klara inom en månad, säger Leif...

Read More

Stolpar med nytt, miljöanpassat träskydd används vid elnätsunderhåll på Gotland

Stolpar med nytt, miljöanpassat träskydd används vid elnätsunderhåll på Gotland

Gotlands Energi AB (GEAB) arbetar kontinuerligt för att vädersäkra och modernisera elnätet på Gotland. Vid det senaste underhållsprojektet används trästolpar försedda med ett modernt miljöanpassat träskydd – RVP Repellent. Elektroskandia levererar all materiel till projektet – stolpar, linor och kringmateriel. Det gotländska elnätet ägs och förvaltas av GEAB och företaget har en långsiktig plan för att uppgradera elnätet. Gamla stolpar och oisolerade luftledningar monteras ned och byts ut mot nedgrävd kabel eller isolerad luftledning. Sträcka på 1,5 mil – Målet med vårt arbete är...

Read More