Svanenmärkta vitvaror till Mimers nya hyreshus

Förutom Svanenmärkning var hög kvalitet, bra eftermarknadsservice och användarvänliga produkter några av de urvalskriterier Bostads AB Mimer hade när man valde att utrusta lägenheterna i kvarteret Lindaren med vitvaror från Cylinda.

Kvarteret Lindaren i Västerås består av två fyravåningshus med 22 lägenheter i varje. Byggnationen har pågått under drygt ett år och är ett partneringprojekt mellan det allmännyttiga bostadsbolaget Mimer och NCC.

Lägre hyror

– Stort fokus i det här projektet har varit att hyreslägenheterna ska ha bra standard samtidigt som hyran ska vara lägre än normalt. Detta har vi klarat genom att bland annat ta del av det statliga investeringsstödet för hyresbostäder som infördes för ett år sedan med avsikt att pressa hyrorna inom nyproduktion. Kravet för att få stödet är att normhyran per kvadratmeter per år vid tillträdet inte får ligga högre än 1.350 kronor, berättar Maja Sahlin, projektledare Bostads AB Mimer.

Mimer valde typhuset Design Quattro, som finns i NCC:s produktutbud. Det är Svanenmärkta flerbostadshus i tre till fyra våningar med bra pris, fast leveranstid och fast kvalitet.
– En av fördelarna med detta är att det är en färdig produkt och man behöver inte så mycket projektering. Det är mest att anpassa huset till platsen det ska byggas på, säger Maja Sahlin.

Förnyad konkurrensutsättning

När det gällde vitvarorna till projektet gick Mimer genom HBV-avtalet.

– För att säkerställa kvaliteten är det viktigt att vi får rätt vitvaror och därför bröt vi ut dem ur totalentreprenaden och gick ut i en förnyad konkurrensutsättning mellan två fabrikat, säger Maja Sahlin.

Cylinda vann upphandlingen som gällde komplett leverans och installation av vitvaror för kök och tvätt till samtliga lägenheter.

– Det här är ett av de första projekt projekt på fastighetssidan till vilket vi skulle leverera genomgående Svanenmärkta produkter. För att uppfylla kraven arbetade vi därför parallellt på produktavdelningen med att registrera nya produkter. För att bli Svanenmärkt ska det det bland annat vara hög energiklassning, till exempel på kyl och frys är det A++ som gäller, säger Gustaf Sandström KAM Elektroskandia Bygg & Fastighet.

En Svanenmärkt vitvara uppfyller krav på bland annat el- och vattenanvändning, återvinning, effekt samt buller.

Eftermarknad viktigt

I början av oktober var det inflyttning i det första huset och i det andra flyttade man in i december.

– Projektet har rullat på enligt tidplan och vitvarorna är installerade och klara att tas i bruk. Vi har lång erfarenhet av Cylinda och är positiva till deras produkter och eftermarknadsarbete. Vi förvaltar ju också husen vi bygger och därför är det viktigt att vitvarorna håller, att det finns reservdelar och att vi snabbt kan få hjälp om det behövs service. Vitvarorna måste även vara okomplicerade att använda. Vi vill ha nöjda hyresgäster och då måste allt fungera och det gör det med Cylinda, avslutar Maja Sahlin.

 

Cylinda vitvaror levererade till kvarteret Lindaren, Västerås

 

Kök Tvätt
· Häll IH610-1 · Tvättmaskin FT5484
· Ugn IBU510 · Torktumlare TVP5482
· Micro IM80MG / IM91MG
· Diskmaskin DM3030
· Kyl/Frys KF2385N A++
· Kyl K2385 A++
· Frys F2385N A++