Välj en sida

På grund av stora volymökningar utökar vi nu vår utegård. När vi byggde vårt logistikcenter gjorde vi det med expansionsmöjligheter i åtanke. Vi har en stor yta att expandera och växa på. Därför är vi extra glada över att utöka vår utegård med hela 30 000 kvm redan! Den befintliga utegården är 44 000 kvm. Utegården kommer att vara klar 1 juni.

Anläggningsarbetet med utegården pågår just nu enligt plan. Nu stängslar vi in och gräver för anslutningar av kraftkabel för belysning, fiber för nätverk samt övervakningskameror. Diken är grävda och nästa stora del är att asfaltera vilket är planerat till maj.