Välj en sida

Det händer mycket på byggarbetsplatsen i Munkatorp!
Vårt nya lager håller på att ta form, bland annat är plattan gjuten för höglagret och mellanväggar skapas.

vägg 2