Välj en sida

Länsstyrelsen meddelar att de gjort avslag på den överklagan som kommit in gällande detaljplanen för Munkatorp. Nu har Ornitologiska klubben i Örebro på sig fram till den 25 september att fatta beslut om de vill ta ärendet vidare till nästa instans som är Mark- och miljödomstolen.