Välj en sida

Vi har får besked om att Ornitologiska klubben i Örebro väljer att inte gå vidare med överklagan till nästa instans. Därmed får vi får det efterlängtade startbeskedet! Örebro kommun påbörjar redan idag det förberedande arbetet på tomten i Munkatorp. De röjer träd och tar bort sly, de flyttar även trädstammar med håligheter till närliggande naturområde som en i raden av kompensationsåtgärder för fågellivet. Kommunen anlägger även en byggväg för åtkomst till tomten. Vi har fått en kamera på plats och fotodokumenterar arbetet.