Välj en sida

Den nya gjuthartsskarven GreenLine M-serie från Melbye är framtagen för att klara de nya, hårdare miljö- och hälsokraven. Den innehåller därför inga cancerframkallande isocyanater, som gjuthartsskarvar av PUR-plast vanligtvis gör. GreenLine M-serie är därför det säkraste sättet att skarva på.

GreenLine M-serie är lämplig för lågspänning, polymerisolerade och massimpregnerade papperskablar upp till 1 kV. Den har märkningsidentifiering enligt CLP-förordningen (EG) nr 1272/2008.

Webbshop>
Artiklar: E0718570 – 0718577