Välj en sida

Schneider har utökat sitt datanätssortiment med oskärmade produkter i Kat6A. Detta gör det möjligt att bygga oskärmade framtidssäkra nät som klarar 10 Gb/s. I sortimentet finns kablar, jackar och patchkablar.

Till katalog:

RJ45 Jackar

Kabel Kat 6A UTP

Patchkabel Kat 6A UTP