Välj en sida

Ny tjänst för märkning av kabel och graverade skyltar från GEKAB. Du kan enkelt designa utseendet på skylten och märka upp kablarna på ett strukturerat sätt för att effektivisera sitt arbete, vilket sparar både tid och pengar.

Tjänsten finns på Elektroskandias hemsida och nås via fliken tjänster på första sidan eller genom att söka på skyltar kundanpassade eller märkningar kundanpassade. Genom att klicka på symbolen för konfiguration dirigeras man över till GEKABs webb. Man behöver vara inloggad på hemsidan för att kunna beställa. I systemet finns det möjlighet att skriva märkningen manuellt eller importera lista från Excel vid större projekt.

Det webbaserade märkningssystemet är ett verktyg för att skapa egna skyltar och märkningar. Den innehåller bland annat graverade skyltar, kabelmärkning, rostfri kabelmärkning samt partmärkning/ledarmärkning. Allt anpassas efter kundens behov och levereras inom 24 timmar i färdiga jobbpack.

Besök http://info.elektroskandia.se/tjanster/kundanpassade-markningar/ för mer information.