Välj en sida

Stingray finns i olika varianter från 2 till 12 fiber i varje enhet. Det högteknologiska mantelmaterialet gör blåsfibern mer lättskalad samtidigt som blåsprestandan förbättras.

För 2-fibersversionen har en fyllnadstråd lagts till vilket gör blåsfibern styvare och ännu mer robust samtidigt som blåsprestandan ökar markant. Med en högkvalitativ fiber av typen G657A1 Ultra får man 100% kompatibilitet vid skarvning mot en traditionell G652D fiber i kombination med utmärkt böjprestanda. Inga förhöjda dämpningar vid fiberskarvning!

Till katalog