Välj en sida

I ASSA ARX Säkerhetssystem med kombinerat passersystem och inbrottslarm sker all hantering i ett och samma gränssnitt – ASSA ARX.

ASSA ARX med larm skapar fördelar och ger förutsättningar för en ekonomisk installation, enkel administration och trygga användare.

När du väljer ARX säkerhetssystem minimerar du kabeldragning och antalet installerade enheter eftersom centralenheterna och läsarna kan används för att administrera både passersystem och larm.

Om du redan har ett ARX passersystem, kan du enkelt uppgradera ditt system med larm. 

Ett säkerhetssystem från ARX är enkelt, säkert och ekonomiskt

Enkelt

  • Lätthanterligt system som ger trygga användare
  • Systemet kan administreras från flera valbara platser
  • Unik manöverpanel med grafiskt, intuitivt gränssnitt

Säkert

  • ARX med larm uppfyller larmklass 3/4
  • Hög säkerhet i all kommunikation mellan systemets enheter
  • Redundant kommunikation för larmsystemet skapar en driftsäker säkerhetslösning

Ekonomiskt

  • Minimerad hårdvara och kabeldragning ger lägre kostnader
  • Befintliga passersystem från ARX kan uppgraderas med larmfunktion
  • Skalbart även i distribuerade och geografiskt spridda anläggningar

Här kan du läsa mer
Bläddra i ARX-broschyren på nätet; ASSA ARX Säkerhetssystem