Välj en sida

NY SPÄNNANDE TRYCKKNAPPSSERIE FRÅN SIEMENS

SIRIUS Act är Siemens nya tryckknappsserie med en komplett portfölj för industriapplikationer och som erbjuder en ny och fräsch design samt många nya funktioner som skapar konkreta kundfördelar.


1. Design; Det går att välja mellan 4 olika designlinjer i form av: 1. Plast. 2. Plast med metallring. 3. Metall. 4. Metall slimmad 30 mm.

2. Montage; Superenkelt montage som verkligen sparar tid i montagearbetet. Det är även möjligt med enhandsmontage vilket eliminerar behovet av att behöva ta hjälp av kollega vid montaget. Montaget är också riktigt stabilt och där knapparna och vreden ej kommer att börja rotera efter en viss tid. Om du inte redan har fått pröva på montaget, se till att få göra det.

3. Robusthet; Alla tryckknappar kan användas i alla olika typer av miljöer och applikationer i och med att högsta kapslingsklassen IP69K gäller för samtliga tryckknappar. För ett urval finns även godkännande för användning i ATEX miljöer.

4. Kommunikation; Flera olika typer av kommunikationsmöjligheter finns genom de standardiserade gränssnitten AS-Interface, IO-link och PROFINET. Detta ger bland annat fördelar i form av minskad förtrådning, reducerade felkällor, snabbare montage och idriftsättning samt enkelt produktutbyte.

 

Ny typ av nyckelbrytare med RFID teknologi
Själva vredet på nyckelbrytaren kan teoretiskt vridas i 4st olika positioner, beroende på vilken av 4st olika färgko- dade pinnar som stoppas in i vredet tillåts åtkomst att vrida vredet till 1, 2, 3 eller 4 positioner. Positionen som blir vald sätter sin respektive utgång och som då t.ex. kan användas för att ge behörighet. Detta är en fördel då olika personal på en anläggning på ett väldigt enkelt sätt kan tillåtas olika åtkomst till t.ex. en maskin eller maskincell beroende på vilken färgkodad pinne som tilldelats. Man kan tänka sig att operatörer och service- och underhållspersonal har olika färgkodade pinnar beroende på vad dem skall tillåtas att göra i anläggningen.
En vit pinne finns som alternativ och denna kan kodas fritt via IO-Link så att en person kan ha en unikt kodad pinne.

SIRIUS Act med Profinet
Förutom AS-Interface och IO-Link, finns även SIRIUS ACT med PROFINET för att på ett enkelt sätt koppla ihop tryckknappar och signallampor och länka dem till överordnat styrsystem. Med Profinet för SIRIUS Act förenklas även lösningar för kombinationer av traditionella tryckknappar samt operatörspaneler (HMI).

Fördelar
• Snabb och enkel installation med bandkabel och Profinetkabel
• Reducerad tråddragning och mindre inkopplingsarbete
• Snabb och enkel integration i överordnat styrsystem (PLC)
• Felsäker kommunikation genom (PROFIsafe) med en felsäker interfacemodul
• Ingen adressering av de individuella tryckknapparna och signal lamporna utan endast en IP adress för upp till 21 enheter
• Stor flexibilitet tack vare integrerade IO i den felsäkra inter facemodulen med digitala ingångar/utgångar (4DI, 1DQ), analog ingång (1AI)
• Enkel konfigurering och programmering tack vare integration i TIA Portal

Produktinformation
• Alla SIRIUS Act tryckknappar, signallampor, vred etc blir kommunicerbara tack vare interfacemoduler och terminal- moduler som snäpps på standardhållarna. Alltså behövs inga speciella knappar
• Interfacemoduler finns med skruv- och fjäderanslutning
• 24V DC spänningsförsörjning
• Konfiguration; standard eller felsäker
– Standard interfacemodul (för icke säkerhetsapplikationer)
– Felsäker interfacemodul (för NÖDSTOPP)
– Terminalmoduler på standardhållare eller på kontaktblocken
• Möjligt med upp till 20 terminalmoduler i rad
• Minnesmodul till interfacemodulerna för snabbt och enkelt utbyte
SIRIUS ACT konfiguration med PROFINET