Välj en sida

Smart Val! Är samlingsnamnet för ett smart val av våra mest efterfrågade Cebe armaturer. Syftet är att med ett antal kriterier förenkla valet av armatur.

Viktigt för urvalet är att:

  • Tillgången ska vara tryggad genom en hög lagerhållning och logistisk bevakning.
  • Armaturen ska vara frekvent efterfrågad, enkel i sin funktion och vara prisvärd.

Beställ din broschyr E99 577 14 här.