Välj en sida

– Skons ergonomiska egenskaper är minst lika viktiga som dess skyddande egenskaper, säger Juho Järvinen på Ejendals i Finland. Men vi har också ett stort ansvar att informera om hur viktigt det är att ha rätt skydd som används på rätt sätt vid rätt tillfälle. Annars spelar det ingen roll hur effektiva skydd vi skapar.

Juho Järvinen började som ansvarig produktchef för FootStop Service för tre år sedan, men förra året tog han även över ansvaret för skor och skoinlägg vid Ejendals.

– Jag tycker att min bakgrund inom FootStop Service har varit till stor nytta för mitt arbete med produktutvecklingen av skor, säger han. Skorna gör så mycket mer än att skydda, deras inre egenskaper är minst lika viktiga. Vi lägger stort fokus på skons ergonomiska egenskaper när vi tar fram nya skomodeller och skoserier.

Ergonomi och estetik

Juho Järvinen arbetar bland annat tillsammans med tre designers på Ejendals i Jokipii, Finland.

– Utmaningen ligger inte bara i att ta fram skor som fungerar ur en ergonomisk synvinkel utan också ur en estetisk. Våra skor ska till exempel fungera på ett flertal exportmarknader, där behoven kan skilja sig åt. En av våra viktigaste uppgifter är att lyssna på slutanvändaren av skorna och deras behov.

Använd skon rätt

Juho Järvinen vill betona att man inte bara kan stirra sig blind på själva produkten och dess egenskaper. För att en skyddssko verkligen ska skydda så måste den användas på rätt sätt.

– Det är till stor del en utbildningsfråga, säger han. Ejendals har ett stort ansvar att informera och utbilda kunder och slutanvändare i vilka situationer som en viss sko skyddar som det är tänkt. Det gäller inte bara skor, utan även handskar och andra skydd.

– Skyddsskon är den viktigaste sko som man någonsin kommer att bära, säger Juho Järvinen med eftertryck. Du har den på dig åtta timmar om dagen och är otroligt viktig för din säkerhet och för ditt välbefinnande. Foot Stop Service är en del av vår utbildningsinsats, som vi har sett gett bra resultat för att förbättra arbetsmiljön.

– Även om Ejendals har kommit långt i jämförelse med andra tillverkare finns fortfarande en hel del att göra för att förbättra medvetenheten, säger Juho Järvinen. Våra skyddsskor kanske är något dyrare än vissa konkurrenters men det finns mycket att spara på minskad sjukfrånvaro och ett ökat välmående!

Text & foto: Ejendahls