Välj en sida

En plattform som tillfredsställer de höga krav och behov som finns på frekvensomriktare för såväl lågspänning, DC-spänning samt mellanspänning. Ett optimalt val oavsett applikation, effektområde eller prestanda.

Med SINAMICS erbjuder Siemens ett komplett modellprogram och en enhetligt integrerad drivfamilj. Det betyder att den kan användas för alla typer av krav på prestanda, samtidigt som den sticker ut med sin höga grad av flexibilitet, funktionalitet och effektivitet.

Oavsett om det gäller pumpar, fläktar, kompressorer, transportörer eller hissar av olika slag eller om det gäller maskiner som kvarnar, krossar, sågar eller omrörare så finns det alternativ som passar just dina behov. Alltifrån en enkel fläktdrift till en fleraxlig maskin med synkroniserade rörelser.

En och samma mjukvara

Oberoende av vilken effekt eller vilken prestanda som krävs, så är alla produkter inom familjen baserade på samma hårdvaru- och mjukvaruplattform.

En etablerad utvecklingsstrategi gör att samma mjukvara kan användas för parametrering och idriftsättning oavsett modell. Det är samma mjukvara för dimensionering och val av produkter för hela serien. Det gör att man som användare känner igen sig oavsett modell.

Komplett lösning från en leverantör

Siemens Integrated Drive Systems (IDS) är idag den enda helt kompletta lösningen på marknaden för en hel drivlina från en och samma leverantör.

Det gör att alla drivkomponenter är optimalt anpassade för att kunna integreras och användas tillsammans. Frekvensomriktare och motorer, liksom kopplingar och växellådor är perfekt harmoniserade med varandra.

För dig om användare innebär det maximal produktivitet, högsta energieffektivitet samt en extremt pålitlig och driftsäker  anläggning.

Överordnat automationssystem

Ett  enhetligt  verktyg innebär  att  du som användare känner igen dig. Du kan programmera effektivare och minimera fel tack vare en gemensam databas för ditt projekt.

Med SINAMICS Startdrive programmeringsverktyg är SINAMICS G120- modellerna fullt integrerade i Siemens automationsplattform Totally Integrated Automation Portal (TIA Portal).

Denna integration innebär att man som användare kan använda ett och samma programmeringsverktyg för såväl frekvensomriktare som PLC-system, HMI-paneler, säkerhetslösningar och nätverkskonfigurering. För slutanvändaren innebär det bland annat förbättrad diagnostik i anläggningen, snabbare felsökning och därmed minskade stillestånd.
Läs mer på siemens.com/converters
siemens.se/drivteknik
siemens.se/tiaportal