Välj en sida

LiveLink är ett adresserbart DALI 2-styrsystem för klassrum, konferensrum, kontorslandskap, verkstad, korridor m.m. LiveLink har ett användarvänligt gränssnitt och ger en kostnadseffektiv styrning av belysningsanläggningar. LiveLink-styrenhet sköter all adressering och är hjärtat i DALI-styrsystemet. Till DALI-slingan ansluter man sensorer, tryckknappar (vanliga standardknappar) och armaturer. Styrenheten adresserar automatiskt alla anslutna enheter. Driftsättning av systemet görs enkelt genom ”drag&drop”-funktion via internt WiFi på en surfplatta med LiveLinks gratis app som finns till Android och iOS. Scenarier kan enkelt skapas via appen där man tilldelar varje tryckknappar ett scenario. Det är även möjligt för slutanvändaren att styra (ej programmera) scenarier via app och smartphone.

E13 005 39 Styrenhet för LiveLink

E13 005 40 Kopplingspuck tryckknapp LiveLink

E13 005 41 Närvarovakt PRO IR HD LiveLink

E13 005 42 Rörelsevakt PRO DUAL LiveLink

E13 602 56 Fjärrkontroll Smartphone