Välj en sida

Den nya stegklammer 42 har samma funktion som den gamla och de går även att blanda. Största skillnaden är att den gjorts lättare men tack vare förstärkningar har den samma hållfasthet. Det har även tillkommit en klammer med ytbehandling i Zink+. Denna har samma korrosivitetsfaktor, C4, som varmförzinkat men är 10% billigare så här finns det pengar att tjäna!

Nya artiklar:
E11 210 40: Konsolklammer 42 Fzs
E11 210 41: Konsolklammer 42 Z+
E11 210 42: Konsolklammer 42 Fzv
E11 210 43: Konsolklammer 42 Zinkpox