Välj en sida

T2Green golvvärmekabel 5 W/m är avsedd för komfortvärme i lågenergihus, passivhus och välisolerade byggnader med lågt effektbehov.

Värmekabeln är anpassad för att enklare möta kraven i BBR, Boverkets byggregler, på maximalt installerad eleffekt med avseende på energianvändning i nya byggnader.

vit350

2Värmekabeln förläggs med 30-60W/m2 i avjämningsmassa (15-30 mm). T2Green är en tunn PVC-fri tvåledarkabel med inbyggd återledare och 2,5 m påmonterad kallkabel.

Värmekabeln avger försumbara magnetiska och elektriska fält. Anslutningsspänning 230 V. Förpackningen innehåller T2Green värmekabel i färdig längd, universalskylt samt instruktion. Kompletteras med klocktermostat för optimal energieffektivitet.

T2Green folder

T2Green – Framtidens golvvärmekabel

RaychemT2Green