Välj en sida

Drivdon från Designlight  som ljusregleras med hjälp av en eller flera återfjädrande tryckströmbrytare eller 1-10V. Ingen begränsning av antal drivdon som sammankopplas.

Ingen synkkabel behövs mellan drivdonen. Vid strömavbrott/strömåterkomst startar drivdonen/belysningen alltid i släckt tillstånd.

E79 808 89 D-MA310DP 350mA 2-10W
E79 808 90 D-MA320DP 350mA 5-20W
E79 808 92  D-MA522DP 500mA 5-22W