Välj en sida

Med detta instrument borrar du rätt!

Hålsökare PK2 gör det möjligt att på förhand noggrant bestämma både ingång och utgång för hålet, utan omständliga mätningar eller upptagande av kontrollhål. PK2 består av en sändare och en mottagare.

Till katalog