Välj en sida

Det finns en mängd olika typer och material på buntband som lämpar sig för olika ändamål. Installationsomgivningen påverkar valet av buntband, faktorer som UV-ljus, temperatur, föroreningar och kemikalier måste man ta i beaktning i sitt val av produkt.
Läs mer i vår broschyr om hur du väljer rätt.