Välj en sida

DRAKA introducerar nya EXQ Pro som ersätter EXQ Light. Utmärkande för EXQ Pro är att kabeln är halogenfri, talkfri, extremt lättskalad samt med högre brandklass (F4).

Läs mer i pdf:en: EXQ-LightPro

Läs mer på Elektroskandias hemsida