Välj en sida

Ensto presenterar nya kabelhållare för olika tillämpningar. Gemensamt för alla typer är, att de är enkla att använda och kan användas för kablar på diameter 20-80 mm.

Läs mer här (pdf) eller fortsätt till Elektroskandias e-handel här.