Våra nya klassrumspaket som gör oss bäst i klassen!

Vi introducerar nu nya klassrumspaket med unika fördelar, gemensamt är att de alla skapar en belysningsmiljö som underlättar lärandet. Ljus är inte bara ljus, ett rätt anpassat ljus gör det enklare att behålla koncentrationen under långa skoldagar.

Alla klassrum är inte lika, men de behöver belysning på ett liknande sätt. Välj mellan olika skolkoncept med LED-armaturer utformade för klassrum för att ge bästa möjliga ljusförhållande och energieffektivitet.

Vi levererar dessutom klassrumspaketen helt färdiga med ett lämpligt styrsystem, för att lätt kunna anpassa belysningen till skolarbetet. Ett styrsystem som är enkelt att använda och ger energibesparingar.

Välj klassrumspaket från Cebe Belysning

Med vårt belysningskoncept för skolor får du ett komplett, energisnålt belysningspaket som inkluderar såväl armaturer som styrsystem för närvarostyrning och dagsljuskontroll, med endast ett E-nummer, enklare kan de inte bli.

För att få en energieffektiv användarlösning levereras alla klassrumspaket helt färdiga med ett lämpligt styrsystem. Facit och Box School levereras med Helvars IDim-lösning eller Steinels LiveLink-lösning och ABC levereras med Tridonics Ready2mains.

 

Facit

Facit är en nedpendlad armatur med både direkt och indirekt ljus. Facit är med sin ljusfördelning en perfekt lösning för klassrum men kan med fördel användas i andra miljöer.

 • Hög verkningsgrad
 • Lågt bländtal
 • Anpassad ljusfördelning
 • Levereras med iDim sensorbox

Montage: Nedpendlad med wire. Armaturen levereras inkl. 2 m justerbart wireupphäng.

Utförande: Stomme av vitlackerad stålplåt med gavel av ABS. Bländskydd: Prismatisk PMMA direkt och klar PC indirekt.Ljuskälla: LED 3000 K / 4000 K SDCM 3 L70 >50,000 tim vid Ta 25°C. Anslutning: 2,5 m 3x0,75 mm² anslutningsledning med jordad stickpropp eller 5x0,75 mm² med fri ände.

Box School

Box School har ett väl avbländat dubbelparaboliskt reflektorbländskydd och är användbar i många olika miljöer.

 • Robust
 • Lågt bländtal
 • Både direkt och direkt/indirekt
 • Levereras med iDim sensorbox

Montage: Nedpendlad med wire. Armaturen levereras inkl. 2 m justerbart wireupphäng.

Utförande: Stomme i vitlackerad stålplåt. Bländskydd: Dubbelparbolisk aluminium Miro och diffusor i PMMA, direkt. Klar PC, indirekt. Ljuskälla: LED 3000 K / 4000 K SDCM 3 L70 >50,000 tim vid Ta 25°C. Anslutning: Insticksplint 5x2x2,5 mm², dikt tak. 2,5 m 3x0,75 mm² anslutningsledning med jordad stickpropp eller 5x0,75 mm² med fri ände, pendlad.

ABC

En spännande armatur med indirekt/direkt ljusfördelning som är ett utmärkt val för skolor. Alltid med ready2mains funktion vilket innebär att kunden väljer själv vilken funktion de vill ha.

 • Lågt bländal
 • Direkt/indirekt ljusfördelning
 • Levereras med Ready2mains

Montage: Nedpendlad med wire. Armaturen levereras inkl. 2 m justerbart wireupphäng.

Utförande: Stomme av vitlackerad stålplåt, bländskydd av akryl.
Ljuskälla: LED 3000K/4000K, SDCM 3, Ra >80, L70B10 >50.000 timmar vid Ta 25°C.
Anslutning: Levereras komplett med 2 m 3x0,75 mm² anslutningsledning med fri ände.

iDim 150 sensor har följande funktioner.

2 kanaler, konstantljussensor, rörelsevakt och IR.mottagare

Läge 1, sensorn blinkar en gång.

Dali 1; styrs av konstantljussensorn och Dali 2 slavstyrs med ett 30 % högre offsetvärde. Om det infallande dagsljuset i sig, är tillräckligt för att uppnå det inställda ljusvärdet styrs ljuset ner till min. nivå alt. släcks helt. När det infallande dagsljuset minskar tänds ljuset igen.

Belysningen tänds manuellt men släcks automatiskt. Släckningen inleds 15 min. efter den senaste detekteringen. Först styrs ljuset ner till en låg nivå i 30 sek. för att sedan släckas.

Läge 2, sensorn blinkar två gånger.

Dali 1; styrs av konstantljussensorn och Dali 2 slavstyrs med ett 30 % högre offsetvärde. Om det infallande dagsljuset i sig, är tillräckligt för att uppnå det inställda ljusvärdet styrs ljuset ner till min. nivå alt. släcks helt. När det infallande dagsljuset minskar tänds ljuset igen.

Belysningen tänds och släcks automatiskt. Släckningen inleds 15 min. efter den senaste detekteringen. Först styrs ljuset ner till en låg nivå i 30 sek. för att sedan släckas.

Läge 3, sensorn blinkar tre gånger.

Dali 1; styrs av konstantljussensorn och Dali 2 slavstyrs med ett 30 % högre offsetvärde. Om det infallande dagsljuset i sig, är tillräckligt för att uppnå det inställda ljusvärdet styrs ljuset ner till min. nivå alt. släcks helt. När det infallande dagsljuset minskar tänds ljuset igen.

Belysningen tänds och släcks automatiskt. Släckningen inleds 15 min. efter den senaste detekteringen. Först styrs ljuset ner till en låg nivå i 60 min. för att sedan släckas.

Läge 4, sensorn blinkar fyra gånger.

Dali 1; enbart, används för belysningsstyrningen. Konstantljussensorn strävar inte efter att hålla inställd ljusnivå utan reglerar ned till min. nivå alt. släcker om det infallande dagsljuset överstiger en inställbar nivå.

Belysningen tänds och släcks automatiskt. Släckningen inleds 5 min. efter den senaste detekteringen. Först styrs ljuset ner till en låg nivå i 30 min. för att sedan släckas. Flera enheter kan kopplas samman för att erhålla större detektionsområde.

Läge 5, sensorn blinkar fem gånger.

Dali 1; används för belysningsstyrningen. Konstantljussensorn strävar inte efter att hålla inställd ljusnivå utan reglerar ned till min. nivå alt. släcker om det infallande dagsljuset överstiger en inställbar nivå.

Belysningen tänds och släcks automatiskt. Släckningen inleds 15 min. efter den senaste detekteringen. Först styrs ljuset ner till en låg nivå i 30 sek. för att sedan släckas. Detta läge används tillsammans med något/några av läge 1, 2, 3, 6. Släckningen påbörjas inte förrän något av dessa lägen har släckt sin belysning.

Läge 6, sensorn blinkar sex gånger. Rekommenderat läge för klassrumspaket från Elektroskandia Belysning.

Dali 1; armaturerna i klassrummet, styrs av konstantljussensorn och Dali 2, armaturerna till tavlan, styrs separat. Om det infallande dagsljuset i sig, är tillräckligt för att uppnå det *inställda belysningsstyrka styrs ljuset på Dali 1 ner till inställd nivå alt. släcks helt. När det infallande dagsljuset minskar tänd ljuset igen. Dali 2 förblir opåverkad.

Belysningen tänds manuellt men släcks automatiskt. Släckningen inleds 15 min. efter den senaste detekteringen. Först styrs ljuset ner till en låg nivå i 30 sek. för att sedan släckas.

*Inställning av belysningsstyrka görs med en fjärrkontroll 304.

Se till att indikeringslampan på fjärrkontrollen lyser grönt när man trycker på någon knapp. Om den lyser orange är fjärrkontrollen inställd i programmeringsläge och måste ställas om bakom batteriluckan på baksidan av fjärrkontrollen.

1) Se till att inget dagsljus stör inställningen.
2) Tyck på knapp 1 på fjärrkontrollen.
3) Ställ in önskad belysningsstyrka med pil upp och pil ner på Dali 1, armaturerna i klassrummet dimrar.
4) Håll in knapp 1 i minst 10 sek till sensorn blinkar för att indikera ny belysningsstyrka.

Önskas annan ljusnivå på tavel armaturerna?
1) Tryck på knapp 2 på fjärrkontrollen.
2) Ställ in önskad belysningsstyrka med pil upp och pil ner på Dali 2, armaturerna vid tavlan dimrar.
3) Håll in knapp 2 i minst 10 sek tills sensorn blinkar för att indikera en ny ljusnivå.

Programmering klassrum med ”ready2mains”

När anläggningen är spänningsatt behöver systemet programmeras för funktioner som passar ett klassrum.
Rikta programmerings fjärrkontrollen emot sensorn och tryck på symbolen för klassrum. *Fjärrkontrollen beställs separat E17 102 35.

ready2main_ikoner_1Systemet är nu programmerat för klassrum med manuell tändning och automatisk släckning, 30 min efter sista detekteringen.

 

ready2main_ikoner2Stäng av offset funktionen genom att trycka på ”off”.

 

Dagsljuskontroll är som standard sparad på 500 lux men kan, i vissa fall, behöva ändras beroende på rummets färger.
Önskas dagsljuskontrollen ändras. Se till att skärma av infallande dagsljus och kontrollera belysningsstyrkan.

ready2main_ikoner4ready2main_ikoner3ready2main_ikoner5Tryck på pil upp för att öka eller pil ner för att minska till önskad belysningsstyrkan.
Tryck på ”SET” i mer än 3 sekunder för att spara ny ljusnivå. Dagsljuskontrollen börjar arbeta efter ett nytt värde.

Driftsätt snabbt & enkelt med LiveLink

LiveLink från Steinel är ett DALI-baserat styrsystem som gör det möjligt att på ett energieffektivt och smart sätt styra belysnigsanläggningar i klassrum, konferensrum, kontor, idrottshall m.m.

Driftsätt snabbt & enkelt!

Det behövs inga speciella förkunskaper och särskilda utbildningar för att konfigurera LiveLink. allt sker snabbt, enkelt och logiskt med drag & drop via din surfplatta.

 1. Anslut surfplattan till styrenheten (wifi), starta appen LiveLink Install. Styrenhet kommer sedan automatiskt adressera alla enheter som är anslutna på DALI-slingan.
 2. Gruppera armaturer.
 3. Konfigurera sensorer och tryckknappar.
 4. Skapa olika ljusscenarier och tilldela dem tryckknappar.
 5. Spara – KLART!

Med automatisk ljusreglering och närvarodetektorer drar våra armaturer betydligt mindre energi. Det gör att vi är skonsam mot miljön & plånboken.

Tända belysningen:

Kort tryck på knappen släcker eller tänder belysningen.

Dimra

Håll knappen intryckt och belysningen dimar upp eller ned.

Automatisk ljusreglering:

Belysningen reglerar sig automatiskt efter hur starkt dagsljuset är. Ju svagare dagsljus, desto mer lyser belysningsarmaturen.

Vid soligt väder,
låg nivå på belysningen.

Molniga dagar,
högre nivå på belysningen.

Kvällstid,
full effekt på belysningen.

Automatisk avstängning med närvarodetektorer:

Om ingen rör sig i rummet på cirka 15 minuter så släcks belysningen automatiskt. Släck dock belysningen manuellt om du är sist ut ur rummet – på så vis sparar vi värdefull energi.