case

VIDA Nössemark utvecklat till ett höghastighetssågverk

För att kunna såga många stockar på kort tid och därmed få ekonomi i verksamheten har VIDA Nössemark investerat i helt ny produktionsutrustning. Med en årsproduktion om 140 000 m3 färdiga produkter är man nu ett av de effektivaste sågverken i Europa. – Vi är ett nischat sågverk när det gäller timret vi köper och produkterna vi säljer. Vi arbetar med mindre stockar, så kallade kubbstockar, som sågas i 2,45 längder och av detta produceras hyvlat konstruktionsvirke, hyvlad hållfasthetsklassad byggregel. En fördel med korta stockar är att råvaran är billigare men för att få lönsamhet måste...

Read More

Högland – en av de snabbast växande skogs- och träindustrierna

Snabba leveranser, bra priser och personlig service var några av de viktiga parametrarna när Högland Såg och Hyvleri valde leverantör av elmateriel till sitt stora utbyggnadsprojekt. Högland Såg och Hyvleri ingår i koncernen Höglandbolagen som ägs och drivs av familjen Marcusson i Örnsköldsvik. Högland Såg och Hyvleri är det största bolaget i koncernen och består av tre industrier belägna i Örnsköldsviks kommun – Högland, där man har sitt huvudkontor, Domsjö och Anundsjö.   Ökar produktionen – Vi investerar nu cirka 85 miljoner kronor i Anundsjösågen, med ny timmersortering,...

Read More

Höjd dammsäkerhet med Siemens Simatic

FEKA Partner fick i uppdrag av Uniper/Sydkraft Hydropower att installera övervakningssystem vid kraftverksdammarna Storfinnforsen och Ramsele. Valet av styrsystem blev Siemens Simatic 1200 och 1500. Huvuddelen av all utrustning till projektet levereras av Elektroskandia. FEKA Partner är ett Sollefteåbaserat företag som levererar tjänster inom el, data, tele, säkerhet och kontor. De utför även markarbeten samt montage av stängsel och grindar. – Vi arbetar mycket med helhetslösningar för våra kunder och har bland annat avtal med landstinget och kommunen. Dessutom jobbar vi mycket med...

Read More

Växande samarbete med Valmet

Elektroskandia har under många år samarbetat med pappersmaskinstillverkaren Valmet, dit man levererar all typ av elmateriel såväl till produktionen som till fastighetssidan, för underhåll av fabriken. Samarbetet utvecklas allt mer för att skapa ökad effektivitet och lönsamhet.   Valmet är den ledande globala utvecklaren och leverantören av teknik, automation och service inom massa-, pappers- och energiindustrin. Valmet har omkring 1500 medarbetare i Sverige och flera produktions- och R&D-enheter i Sverige, varav de största finns i Göteborg, Karlstad och Sundsvall. Valmet på...

Read More

Nytt ljus över hamn i norr

Vid LKAB:s Malmhamn i Luleå har man moderniserat med nya strålkastare på hamnplanen. Resultatet blev tredubblad belysning, med samma energiförbrukning som tidigare. Årligen skeppas flera miljoner ton järnmalmsprodukter ut till LKAB:s kunder via hamnen i Luleå. Här arbetar totalt cirka 40 anställda med huvudsakligen lossning av tåg och lastning av pråmar och båtar. Mer än 300 båtar anlöper hamnen varje år och man kan ta emot fartyg upp till 50 000-tonnare av Panamax-storlek*.   Dåligt ljus och dyra i drift – Vi behövde byta ut belysningen på hamnplanen. De gamla halogen-armaturerna...

Read More

Värt att veta om molnlösningar för industrin

Mängden tillgänglig data inom industrin ökar för varje år ju smartare våra maskiner blir. Många företag står nu inför utmaningen hur de ska utnyttja den informationen och hur de kan bygga upp en infrastruktur som gör detta på ett effektivt sätt. Som ett svar på den här utmaningen är det många företag som har intresserat sig för olika molnlösningar. Att flytta data till molnet kan verka abstrakt men det kan skapa klara fördelar. Detta värde måste dock förtydligas.   Ökad tillgänglighet Oavsett storlek på företaget som vill utnyttja en molnplattform kan de dra nytta av fördelen att en...

Read More