Hållbart

Att vara en förebild på den marknad vi verkar
– ”La référence”!

2015 avslutades starkt och vi mötte våra aktieägares högt ställda förväntningar.

Som vanligt hade vi höga ambitioner för året och aldrig tidigare har vi varit så väl positionerade.

Under 2015 genomfördes ett brett strategiarbete bland våra ledare där högt satta mål och reviderad strategi för perioden 2016–2020 formulerades.

I Örebro sattes arbetet igång med vårt nya logistikcenter och byggnationen går att följa via webkamera på www.elektroskandia.se. Arbetet går enligt plan, och naturligtvis är vi förväntansfulla då projektet är av en omfattning som vi aldrig tidigare har genomfört och dessutom avgörande för vår framtida konkurrenskraft. Vi är stolta över att vårt nya logistikcenter byggs för att uppnå miljöklassning silver (Miljöbyggnad version 2.2, 141001, vers 141104).

2015 anslöt vi oss till Power Circle, som är elkraftbranschens intresseorganisation, en sammanslutning för framtidsfrågor inom ny teknik. Antalet elbilar fördubblades under 2015 från 8000 till ca 16000 och byggandet av laddningsinfrastrukturen väntas ta fart ordentligt under de närmsta åren. Elektroskandia satsar självklart på området och har under 2015 byggt upp sortimentet av billaddare för att på sikt bli en ledande aktör inom området.

I mars 2015 fick jag möjligheten att tillbringa tid med alla nyanställda på vår återkommande informationsträff i Örebro. Över 80 nyanställda hade mött upp för att introduceras och informeras om Elektroskandia och vår verksamhet.

I maj genomfördes Elfack som är branschens största mässa. Elektroskandia var representerade på mässan i form av vår belysningsavdelning samt med traditionella kundaktiviteter för kunderna i region Väst.

I våra divisioner pågick arbetet med att definiera vår strategi för perioden 2016–2020. Med hög ambition och kreativitet pågår arbetet fortfarande med att sätta riktningen för våra nästkommande år, vilket naturligtvis är mycket stimulerande.

Under hösten slog vi samman de tidigare regionerna Mitt; Sundsvall, Östersund och Bollnäs med region Gävle/Dala och bildade ”Nya Mitt”, Elektroskandias tredje största region både i omsättning och marginalkronor.

2016 blir ett spännande år. Teknologiskiften, förändringar i kanalstrategier och nya samarbetssätt kommer med all säkerhet att påverka oss. Vår förmåga att förutse strukturförändringar och utnyttja dessa till vår fördel kommer att vara kritiskt för att säkra vår position.

Året i korthet
Året i korthet

Januari

Leverantörsträff och årets leverantör 2014 utses

Februari

Industrikickoff med 10 leverantörer

Mars

Introduktionsdagar för nyanställda i Örebro

Entreprenörsforum Elnät

Förnyelserevision 2015 för ISO9001 samt ISO14001

Ny butik i Göteborg City, mars 2015, kontaktpunkten nr1, sid 15

Maj

Elfack 2015

Telekomdagen

Juni

Vi öppnar Sonepar Telecom Innovation Center, STIC, i Kista

Augusti

Vi inleder vårt hållbarhetsarbete

September

Klartecken och beslut på att nytt Centrallager får byggas

Oktober

Nytt lönesystem implementeras

December

Nya betaltjänster lanseras för kontokortsbetalning och direktbetalning via bank även för våra e-handelskunder vid köp via elektroskandia.se.

Elektroskandia tillsätter under 2015 tre nya ledningsgruppsmedlemmar, Rickard Dittlau, Marknadsdirektör, Krister Svantesson, HR Direktör och Monika Frosteman, Ekonomidirektör

Företagspresentation

Elektroskandia – Sveriges ledande el-teknikgrossist.

Vi marknadsför och säljer elmateriel och system inom kraft/automation, tele/data/säkerhet, belysning, hushållsmaskiner och industriförnödenheter. Vi har 770 medarbetare på 48 platser runt om i landet.

Elektroskandia Sverige AB är en del av Sonepar-koncernen – ett av de största elgrossistföretagen i världen. I koncernen ingår idag mer än 245 företag i 44 länder, spridda över fem kontinenter. Elektroskandia har sedan 1904 drivit elgrossiströrelse i Sverige. Företagets huvudkontor ligger i Rotebro, Sollentuna kommun.

I vår position mellan tillverkare och slutkund, vill vi vara mycket mer än en passiv länk i en kedja. Vi strävar efter att med våra system och vår erfarenhet, bidra till ökad effektivitet och lönsamhet i kundernas inköps- och säljorganisation.

Bland Elektroskandias kunder finns en oerhörd spännvidd. Vi arbetar med enmansföretagaren, likaväl som med världsomspännande koncerner. Servicenivån ska i båda fallen överträffa förväntningarna. Vi strävar alltid efter att anlita de främsta leverantörerna i världen – och vi lagerför mer än 40 000 artiklar som vi garanterar är framme dagen efter beställning.

Förutom att erbjuda det bredaste sortimentet, sätter våra logistiklösningar nivån i branschen. Logistik är motorn i allt vi gör. Vi ser till att rätt produkt når rätt kund på rätt plats vid rätt tillfälle. Våra medarbetare sammanför 2 500 leverantörer med 13 000 kunder. Varje dag hanterar vi 600 ton elmateriel i vårt logistikcenter i Örebro – det betyder att vi expedierar en orderrad var tredje sekund!

Om kunden vill, kan vi också ingå ett djupgående samarbete, där vår organisation fungerar som en helt integrerad del i verksamheten. Syftet är som alltid att öka effektiviteten, och därmed lönsamheten hos kunderna.

Hos oss finns avdelningar med personal som har gedigen teknisk kompetens och djup kunskap om de produkter vi säljer. De kan snabbt ge svar på dina frågor och också sätta in produkterna i ett sammanhang.

Elektroskandia äger Cylindavarumärket som erbjuder den svenska marknaden ett komplett sortiment vitvaror, där Cylinda Service är Cylindas serviceorganisation med egna servicetekniker som alla är specialutbildade på Cylindaprodukter

Milstolpar
Milstolpar i historien:
1904 Asea IM bildas
1917 Elektroskandia bildas
1962 Sammanslagning Asea IM och Elektroskandia
1967 Centrallagret i Örebro byggs
1991 Integrering – Servicebolaget
1992 Integrering – Scan Electric
1992 Förvärv – KraftGross
1994 Integrering – Fläkt Belano
1997 Hagemeyer förvärvar Asea Skandia
1999 Logotypbyte – Asea Skandia blir Elektroskandia
1999 Lager 2000 invigs & Kinaetablering
2000 Internethandel
2001 Försäljning av ventilation- och avveckling av plåtverksamheten
2006 Förvärv – Cardi Belysningsspecialisten AB
2008 Sonepar förvärvar Elektroskandia AB och Kina-verksamheten