Hållbart

Att vara en förebild på den marknad vi verkar
– ”La référence”!

2016 avslutades starkt och vi mötte våra aktieägares högt ställda förväntningar.

Som vanligt hade vi höga ambitioner för året och aldrig tidigare har vi varit så väl positionerade.

I början av 2016 samlades 340 säljare för att under tre dagar stärka lagkänslan, nå ut med information och få möjlighet att diskutera vår försäljningsstrategi.

I Örebro fortsatte arbetet med vårt nya logistikcenter. Byggnationen kunde följas via webbkamera på www.elektroskandia.se. Arbetet gick i princip enligt plan och vi var förväntansfulla då projektet är av en omfattning vi aldrig tidigare har genomfört och dessutom avgörande för vår framtida konkurrenskraft. Vi är stolta över att vårt nya logistikcenter byggs för att uppnå miljöklassning silver! (Miljöbyggnad version 2.2, 141001, vers 141104).

Under 2016 togs dialogen med våra leverantörer i en helt ny riktning då vi inledde ett arbete om Elektroskandias uppförandekod för leverantörer. Vid årets slut hade leverantörer för ungefär 80 % av vårt inköpsvärde undertecknat att de följer vår uppförandekod, vilket är i linje med vårt hållbarhetsmål.

Kundnöjdhetsindexet ökade i vår kundundersökning. Samtidigt visade årets medarbetarundersökning att vi tillsammans lyckats skapa en bra arbetsplats för både våra ledare och medarbetare.

I divisionerna pågick arbetet med att definiera vår strategi för perioden 2016–2020. Med hög ambition och kreativitet pågår arbetet fortfarande med att sätta riktningen för våra nästkommande år, vilket naturligtvis är mycket stimulerande.

Vårt varumärke Elektroskandia Belysning ändrades till Cebe Belysning. Namnet stod på Elektroskandias kvalitetsarmaturer redan på 1930-talet, nu dammar vi av det för att bättre marknadsföra våra egna produkter.

2017 blir ett spännande år. Flytten av centrallagret från västra till östra Örebro blir årets stora interna händelse och vi kommer att anstränga oss till det yttersta för att inte påverka våra kundleveranser.

Teknologiskiften, förändringar i kanalstrategier och nya samarbetssätt kommer med all säkerhet att påverka oss. Vår förmåga att förutse strukturförändringar och utnyttja dessa till vår fördel kommer att vara kritiskt för att säkra vår position.

Året i korthet
Året i korthet

Januari

 • Region Mitt och Gävle Dala slås ihop och det nya namnet blir Mitt. Stefan Göras blir regionchef för den ombildade regionen.
 • Kickoff för Cylinda och Elektroskandias försäljning där 340 medarbetare träffades för workshop under tre dagar.
 • Spaden sätts i marken vid Munkatorp utanför Örebro för det nya centrallagret.

Februari

 • Leverantörsträff och årets leverantör 2015 MP Bolagen utses.
 • Industrikickoff med tio leverantörer.

Mars

 • Entreprenörsforum Elnät.
 • Förnyelserevision av ISO 2015 9001-14001.

April

 • Utbildning i HLR för 80 medarbetare.
 • Ny supportenhet skapas för alla kunder som bygger koppar-, fiber- och mobilnät.
 • Tävlingen Årets truckförare avgjordes. Carl Jernberg och Daniel Allmyr vann.
 • Region Syd har levererat material till Malmö Live som utsetts till Årets Bygge 2016.

Maj

 • Telekomdagen.
 • Workshop: Uppdatering av hållbarhetsstrategi.
 • Elektroskandia deltar i Sonepars globala Energy & Sustainable Weeks.
 • Distriktchef Lars Fredriksson slutar efter 50 år på Elektroskandia.

Juni

 • Årets medarbetarundersökning genomförs.
 • Golvet är gjutet och taket monteras på det nya centrallagret.

September

 • Varumärket Elektroskandia Belysning byts till Cebe Belysning.
 • Hållbarhetsrapport enligt GRI G4 släpptes för 2015.

Oktober

 • Första versionen av nya webshopen testas av kunder.
 • Första Cebe-belysningskatalogen lämnar tryckeriet.
 • Big Deal kampanjer testas av Kundtjänst med gott resultat.

November

 • IT utvecklingschef Tomas Kuniholm utsågs till årets ledare.
 • Elektroskandia tillsatte under 2016 tre ledningsgruppsmedlemmar: Rickard Dittlau, Direktör Försäljning, Conny Thelberg Direktör Cylinda, Michael Almqvist Direktör Marknad.
Företagspresentation

Elektroskandia – Sveriges ledande el-teknikgrossist

Vi marknadsför och säljer elmateriel och system inom kraft/automation, tele/data/säkerhet, belysning, hushållsmaskiner och industriförnödenheter. Vi har 770 medarbetare på 48 platser runt om i landet.

Elektroskandia Sverige AB är en del av Sonepar-koncernen – ett av de största elgrossistföretagen i världen. I koncernen ingår idag mer än 245 företag i 44 länder, spridda över fem kontinenter. Elektroskandia har sedan 1904 drivit elgrossiströrelse i Sverige. Företagets huvudkontor ligger i Rotebro, Sollentuna kommun.

I vår position mellan tillverkare och slutkund, vill vi vara mycket mer än en passiv länk i en kedja. Vi strävar efter att med våra system och vår erfarenhet, bidra till ökad effektivitet och lönsamhet i kundernas inköps- och säljorganisation.

Bland Elektroskandias kunder finns en oerhörd spännvidd. Vi arbetar med enmansföretagaren, likaväl som med världsomspännande koncerner. Servicenivån ska i båda fallen överträffa förväntningarna. Vi strävar alltid efter att anlita de främsta leverantörerna i världen – och vi lagerför mer än 40 000 artiklar som vi garanterar är framme dagen efter beställning.

Förutom att erbjuda det bredaste sortimentet, sätter våra logistiklösningar nivån i branschen. Logistik är motorn i allt vi gör. Vi ser till att rätt produkt når rätt kund på rätt plats vid rätt tillfälle. Våra medarbetare sammanför 2 500 leverantörer med 13 000 kunder. Varje dag hanterar vi 600 ton elmateriel i vårt logistikcenter i Örebro – det betyder att vi expedierar en orderrad var tredje sekund!

Om kunden vill, kan vi också ingå ett djupgående samarbete, där vår organisation fungerar som en helt integrerad del i verksamheten. Syftet är som alltid att öka effektiviteten, och därmed lönsamheten hos kunderna.

Hos oss finns avdelningar med personal som har gedigen teknisk kompetens och djup kunskap om de produkter vi säljer. De kan snabbt ge svar på dina frågor och också sätta in produkterna i ett sammanhang.

Elektroskandia äger Cylindavarumärket som erbjuder den svenska marknaden ett komplett sortiment vitvaror, där Cylinda Service är Cylindas serviceorganisation med egna servicetekniker som alla är specialutbildade på Cylindaprodukter

Milstolpar i historien

Milstolpar i historien:

 

1904 Asea IM bildas
1917 Elektroskandia bildas
1962 Sammanslagning Asea IM och Elektroskandia
1967 Centrallagret i Örebro byggs
1991 Integrering – Servicebolaget
1992 Integrering – Scan Electric
1992 Förvärv – KraftGross
1994 Integrering – Fläkt Belano
1997 Hagemeyer förvärvar Asea Skandia
1999 Logotypbyte – Asea Skandia blir Elektroskandia
1999 Lager 2000 invigs & Kinaetablering
2000 Internethandel
2001 Försäljning av ventilation- och avveckling av plåtverksamheten
2006 Förvärv – Cardi Belysningsspecialisten AB
2008 Sonepar förvärvar Elektroskandia AB och Kina-verksamheten
2015 Sonepar Nordics huvudkontor flyttas till Elektroskandia huvudkontor i Rotebro.Elektroskandia Sverige AB blir moderbolag till Alfa Elektro Sp. z o.o., Cardi Belysningsspecialisten AB, Otra Norge AS samt SLO Oy som är moderbolag till SLO Eesti AS, SLO Latvia SIA och UAB SLO Lithuania
2016 Första spadtaget tas för vårt nya centrallager i Örebro