Hållbart

VD har ordet: Framtidens logistikcenter

2017 var året då vi byggde vårt nya logistikcenter, en plats där vi får utrymme att växa och tillgodose de framtida behoven hos våra kunder, leverantörer och medarbetare. Detta är ett historiskt år för oss på Elektroskandia.

Under 2017 färdigställdes vårt nya logistikcenter i Örebro. Stort fokus låg på att få organisationen och processerna på plats. Det har varit ett utmanande men roligt år och vi har satt en av våra viktigaste värderingar, laganda, på prov. I september invigdes vårt nya logistikcenter!

Vårt nya logistikcenter är en modern anläggning med en hög automationsgrad och förnyade processer. Vi är stolta över att hela fastigheten har fått certifieringen Miljöbyggnad Silver. Det känns bra att byggnaden håller en hög standard som gynnar miljön utomhus och inomhus. Vi tar även tillvara på förnybar energi genom den solcellsanläggning som finns på fastigheten.

Vi fortsatte vår satsning inom hållbara energikällor som ladd och solceller, där vi inom det sistnämnda startade upp ett samarbete med en leverantör för att tillsammans ta fram ett sortiment som passar våra kunder.

Under året lanserade Elektroskandia, Cebe och Cylinda sina appar. Elektroskandia och Cylinda har även utvecklat nya webbplatser. Dessutom lanserade vi konfiguratorer tillsammans med våra leverantörer. Det är verktyg framtagna för att underlätta för våra kunder att välja rätt produkter för deras behov. Att utveckla våra digitala kanaler är en viktig del i vår strategi. Det ska vara enkelt att beställa, följa order och se lagersaldo.

Den 1 juli infördes en ny skatt på kemikalier i viss elektronik för att minska förekomst, spridning och exponering av farliga flamskyddsmedel. Syftet med skatten är att gynna användningen och produktionen av mer miljö- och hälsovänliga alternativ. Vi är ”godkända lagerhållare” enligt Skatteverket. Ett steg i rätt riktning för branschen!
Under året fortsatte även utrullningen av CPR-godkända kablar (läs mer på s. 16). Tillsammans med våra leverantörer har vi sett över och uppdaterat sortimentet. Detta är ett viktigt beslut för att öka efterfrågan på hållbara produkter.
Marknaden har förändrats vilket självklart har påverkat oss. Marginalerna pressas och konkurrensen ökar. Våra värderingar är viktigare nu än någonsin. Jag ser fram emot ett 2018 där vi är i full drift av vårt logistikcenter och kan bli ännu mer effektiva. Det blir även ett år där vi erbjuder våra kunder fler innovativa och hållbara lösningar samt ger dem den bästa servicen och utbudet.

Året i korthet

Året i korthet

Januari

 • Vi lanserar Elektroskandias nya mobilapp
 • Industri kick-off

Februari

 • Leverantörsträff, till årets leverantör 2016 utses ELKO
 • Omorganisation inom logistik
 • Ekonomi omorganiseras för att få till en mer effektiv process
 • Nya webben elektroskandia.se går live

Mars

 • Vi öppnar portarna till vårt nya logistikcenter
 • Första inleveransen till Lindvallsgatan
 • Telekomdagen 2017

April

 • Rickard Dittlau tillträder som Försäljningsdirektör
 • Michael Almqvist tillträder som Marknadsdirektör
 • Cylindas nya hemsida lanseras

Maj

 • Elfack
 • Elektroskandia deltar i Sonepars globala Energy & Sustainable Weeks

Juni

 • Åsa Pantzar tillträder som HR-direktör
 • Division affärsutveckling skapas för att förstärka försäljningsorganisationen

Juli

 • Ny kemikalieskatt

Augusti

 • Festlig invigning av vårt nya logistikcenter för alla medarbetare på Elektroskandia där ca 500 deltog
 • Hållbarhetsrapport enligt GRI G4 släpps för 2016

September

 • Officiell extern invigning av vårt nya centrallager på Lindvallsgatan, med gäster från länsstyrelsen, Örebro kommun, leverantörer, kunder och företrädare från moderbolaget

Oktober

 • Rekordförsäljning under enskild månad, ”all time high”

November

 • Ny mobilapp för Cylinda lanseras

December

 • Division elnät passerar miljarden
 • Cylindas grafiska riktlinje och logotype uppdateras
 • Division telekom passerar budget

Företagspresentation

Elektroskandia – Sveriges ledande el-teknikgrossist

Vi marknadsför och säljer elmateriel och system inom kraft/automation, tele/data/säkerhet, belysning, hushållsmaskiner och industriförnödenheter. Vi har 857 medarbetare på 48 platser runt om i landet.

Elektroskandia Sverige AB är en del av Sonepar-koncernen – ett av de största elgrossistföretagen i världen. I koncernen ingår idag 167 företag i 44 länder, spridda över fem kontinenter. Elektroskandia har sedan 1904 drivit elgrossiströrelse i Sverige. Företagets huvudkontor ligger i Rotebro, Sollentuna kommun.

I vår position mellan tillverkare och slutkund vill vi vara mycket mer än en passiv länk i en kedja. Vi strävar efter att bidra till ökad effektivitet och lönsamhet i kundernas inköps- och säljorganisation med våra system och erfarenhet.

Bland våra kunder finns en oerhörd spännvidd. Vi arbetar med enmansföretagaren likväl som med världsomspännande koncerner. Servicenivån ska i båda fallen överträffa förväntningarna. Vi strävar alltid efter att anlita de främsta leverantörerna i världen och vi lagerför mer än 50 000 artiklar.

Förutom att erbjuda det bredaste sortimentet, sätter våra logistiklösningar nivån i branschen. Logistik är motorn i allt vi gör. Vi ser till att rätt produkt når rätt kund på rätt plats vid rätt tillfälle. Våra medarbetare sammanför 2 500 leverantörer med 13 000 kunder. Varje dag hanterar vi 600 ton elmateriel i vårt logistikcenter i Örebro – det betyder att vi expedierar en orderrad var tredje sekund!

Om kunden vill, kan vi också ingå ett djupgående samarbete, där vår organisation fungerar som en helt integrerad del i verksamheten. Syftet är som alltid att öka effektiviteten, och därmed lönsamheten för kunderna.

Hos oss finns medarbetare med gedigen teknisk kompetens och djup kunskap om de produkter och system vi säljer. De kan snabbt ge svar på dina frågor och sätta in produkterna i ett sammanhang.

Elektroskandia äger Cylindavarumärket som erbjuder den svenska marknaden ett komplett sortiment av vitvaror, där Cylinda Service är Cylindas serviceorganisation med egna servicetekniker som alla är specialutbildade på Cylindaprodukter.

Milstolpar i historien

Milstolpar i historien:
1904 Asea IM bildas
1917 Elektroskandia bildas
1962 Sammanslagning Asea IM och Elektroskandia
1967 Centrallager i Örebro byggs
1991 Integrering – Servicebolaget
1992 Integrering – Scan Electric
1992 Förvärv – KraftGross
1994 Integrering – Fläkt Belano
1997 Hagemeyer förvärvar Asea Skandia
1999 Logotypbyte – Asea Skandia blir Elektroskandia
1999 Lager 2000 invigs & Kinaetablering
2000 Webbshop lanseras
2001 Försäljning av ventilation och avveckling av plåtverksamheten
2006 Förvärv: Cardi Belysningsspecialisten AB
2008 Sonepar förvärvar Elektroskandia AB och verksamheten i Kina
2012 App för mobilhandel lanseras
2015 Sonepar Nordics huvudkontor flyttas till Elektroskandias huvudkontor i Rotebro. Elektroskandia Sverige AB blir moderbolag till Alfa Elektro Sp. z o.o., Cardi Belysningsspecialisten AB, Otra Norge AS samt SLO Oy som är moderbolag till SLO Eesti AS, SLO Latvia SIA och UAB SLO Lithuania
2016 Nylansering av Cebe som varumärke
2016 Första spadtaget tas för vårt nya logistikcenter i Örebro
2017 Cylinda och Elektroskandia lanserar nya webbplatser och appar
2017 Vårt nya logistikcenter invigs