Referenser

På Elektroskandia har vi alltid höga ambitioner och vår målsättning är att även i framtiden vara den marknadsledande Elteknikgrossisten. Ett av våra prioriterade områden är Kundsegment Elnät vilket vi bättre vill synliggöra med hjälp av denna sajt.

Det sker en mängd bra och positiva händelser löpande under ett år och vi kommer här att försöka att dela med oss av intressanta exempel på vad vi gör tillsammans med våra kunder och leverantörer. Verksamheter som ni kommer få ta del av är bland annat Transmissionsnät, Distributionsnät, Stadsnät och Exteriör belysning.


 

Återuppbyggnaden av elnätet i Roslagen efter stormen Alfrida

Posted by on Aug 5, 2019 in elnät | 0 comments

Återuppbyggnaden av elnätet i Roslagen efter stormen Alfrida

Foto: Vattenfall Eldistribution Alfrida, som slog till i början av januari, var en av de kraftigaste stormarna i Sverige på senare år. Hårdast drabbat blev Upplandskusten, Roslagen och Stockholms skärgård. Volt-redaktionen fick möjlighet att intervjua Jan-Åke Rosenqvist, teknisk specialist på Vattenfall Eldistribution AB, om Alfridas omfattning, om återuppbyggnaden av elnätet, samt lärdomar man dragit inför framtiden. Berätta om din roll. – Till vardags består mitt arbete som teknisk specialist av att jobba med anläggningars utformning,...

read more

Linjemontage utför kabelförläggning i Hallsberg

Posted by on Aug 5, 2019 in elnät | 0 comments

Linjemontage utför kabelförläggning i Hallsberg

Ändringar i nätet och nybyggnation av fastigheter är bakgrunden till att Linjemontage nu river luftledningen och utför kabelförläggning i området kring Hallsberg och Kumla. Elektroskandia lagerhåller den nya kabeln på logistikcentret i Örebro och levererar efter avrop. – Bakgrunden till projektet är att vi har en 40 kV luftledning som matar E.ONs station i Hallsberg och en slinga som matat E.ONs station i Kumla. E.ON har gått ur detta då de nu matar sina stationer på annat håll. Samtidigt har det beslutats att, på vissa sträckor där...

read more

Ny vinkelregel sparar tid vid elnätsbyggnation

Posted by on Apr 1, 2019 in elnät | 0 comments

Ny vinkelregel sparar tid vid elnätsbyggnation

  Vattenfall Services är nu i slutskedet av en elnätsbyggnation i Norrland. För att spara tid har man använt sig av en ny typ av strävad vinkelregel. Elektroskandia har levererat all materiel till projektet. Projektet är beläget i Ertsjärv, cirka 15 mil norr om Luleå och Vattenfall Services Leif Vikman är projektledare. – Det är en ombyggnation av ett 20 kV-nät och totalt omfattar det cirka 23 km luftledning och 6 km jordkabel. Luftledningen är helt ny och vi sätter upp cirka 280 nya stolpar. Projektet började för 10 månader sen...

read more

Stolpar med nytt, miljöanpassat träskydd används vid elnätsunderhåll på Gotland

Posted by on Feb 1, 2019 in elnät | 0 comments

Stolpar med nytt, miljöanpassat träskydd används vid elnätsunderhåll på Gotland

Gotlands Energi AB (GEAB) arbetar kontinuerligt för att vädersäkra och modernisera elnätet på Gotland. Vid det senaste underhållsprojektet används trästolpar försedda med ett modernt miljöanpassat träskydd – RVP Repellent. Elektroskandia levererar all materiel till projektet – stolpar, linor och kringmateriel. Det gotländska elnätet ägs och förvaltas av GEAB och företaget har en långsiktig plan för att uppgradera elnätet. Gamla stolpar och oisolerade luftledningar monteras ned och byts ut mot nedgrävd kabel eller isolerad luftledning....

read more

Ljusare återvinningscentraler i Göteborg

Posted by on Jan 2, 2019 in elnät | 0 comments

Ljusare återvinningscentraler i Göteborg

Bättre arbetsmiljö, minskat underhåll och ökad energibesparing var några av målsättningarna med att byta till ny belysning vid Göteborgs återvinningscentraler. Med Cebe-armaturerna Motion Street, Motion Area samt St Street och St Area fick man en enhetlig lösning, trots att förutsättningarna skilde sig åt vid de olika platserna. Midroc Electro fick uppdraget av Göteborgs Stad och förvaltningen Kretslopp och vatten att ta fram förslag på ny belysning till stadens återvinningscentraler. – Den befintliga belysningen var gammal och gav...

read more

Elektroskandia lagerhåller 162 pallar kabelskyddsrör

Posted by on Nov 6, 2018 in elnät | 0 comments

Elektroskandia lagerhåller 162 pallar kabelskyddsrör

Daniel Kaltea, grupchef vid Elektroskandia logistikcenter i Örebro. I Hässleholms kommun pågår ett stort projekt där luftledning ska ersättas med markkabel. För att skydda de kablar som grävs ned används kabelskyddsröret Snapp Panzar på en 1,6 kilometer lång sträcka. Vid Elektroskandias logistikcenter i Örebro lagerhålls den stora mängden kabelskyddsrör, som avropas av kunden efter hand. Bakgrunden till projektet är att Hässleholms kommun vill kunna exploatera och bygga på marken där luftledningen går. Det är en sträcka på cirka 3 kilometer...

read more

Leverans av gatubelysningsskåp till Vattenfall Services

Posted by on Aug 13, 2018 in elnät | 0 comments

Leverans av gatubelysningsskåp till Vattenfall Services

I Tierp och Östhammar pågår nu projekt där Vattenfall Services separerar belysningsanläggningar från nätstationer. Till dessa levererar Elektroskandia cirka 300 stycken gatubelysningsskåp och tillbehör. Sedan några år tillbaka har nätägare som inriktning att avveckla sitt ägande av belysningsanläggningar. Det finns även myndighetskrav på att det måste finnas en mätare i varje anläggning och inte som förr där man fakturerat belysningskostnaderna enligt en schablon. Tidigare var belysningsanläggningen inbyggd i nätstationen. För att separera...

read more

eRoadArlanda invigd – världens första elväg för tung trafik

Posted by on Jun 25, 2018 in elnät | 0 comments

eRoadArlanda invigd – världens första elväg för tung trafik

I april invigdes eRoadArlanda, ett innovativt och uppmärksammat projekt som innebär att en elskena i vägen laddar fordonet när det kör. Elinstallationerna har utförts av Sandströms Elfirma och Elektroskandia har levererat elmateriel. Bakom projektet står företaget Elways, där Gunnar Asplund är vd och en av grundarna. – Min bakgrund är att jag under många år arbetat med kraftöverföring på ABB. 2009 bildades Elways och vi började arbeta med det här projektet, med idén att minska koldioxidutsläppen och istället använda förnyelsebar energi...

read more

Nacka Energi och Elektroskandia på besök hos Draka

Posted by on Jun 25, 2018 in elnät | 0 comments

Nacka Energi och Elektroskandia på besök hos Draka

Nacka i Stockholm växer och stora satsningar är på gång inom elnätet. För att få information och lära sig mer kring de kablar man använder begav sig därför representanter från Nacka Energi tillsammans med Elektroskandia till Nässjö där man besökte Draka.  – Det är mycket på gång i Nacka. Det byggs, man växer och behöver förstärka sitt nät. Det är med andra ord mycket grov kabel som ska förläggas ned de närmaste åren. Elektroskandia har avtal med Nacka Energi och därför tyckte vi det kunde vara bra att tillsammans med deras montörer och...

read more

Projektpackning och helikopterlyft sparade tid vid byggnation av luftledning

Posted by on May 14, 2018 in elnät | 0 comments

Projektpackning och helikopterlyft sparade tid vid byggnation av luftledning

Utanför Skellefteå byggs nu två nya 130 kV ledningar. All materiel levereras av Elektroskandia, som samordnat leveranserna och projektpackat efter stolpplats. För att spara ytterligare tid har stolpar och reglar till det ena projektet flugits ut med helikopter. Två nybyggnationer med luftledning utförs av Skellefteå Kraft Elnät – Högnäs L1-S1, L1-S8 som görs för att säkra kvaliteten på elförsörjningen till Skellefteå samt Nåda-Rentjärn för att knyta ihop andra linjer. Högnäs består av två korta ledningar cirka 4 kilometer medan...

read more