Posts by tara

Ny vinkelregel sparar tid vid elnätsbyggnation

Ny vinkelregel sparar tid vid elnätsbyggnation

  Vattenfall Services är nu i slutskedet av en elnätsbyggnation i Norrland. För att spara tid har man använt sig av en ny typ av strävad vinkelregel. Elektroskandia har levererat all materiel till projektet. Projektet är beläget i Ertsjärv, cirka 15 mil norr om Luleå och Vattenfall Services Leif Vikman är projektledare. – Det är en ombyggnation av ett 20 kV-nät och totalt omfattar det cirka 23 km luftledning och 6 km jordkabel. Luftledningen är helt ny och vi sätter upp cirka 280 nya stolpar. Projektet började för 10 månader sen och vi kommer vara klara inom en månad, säger Leif...

Read More

Stolpar med nytt, miljöanpassat träskydd används vid elnätsunderhåll på Gotland

Stolpar med nytt, miljöanpassat träskydd används vid elnätsunderhåll på Gotland

Gotlands Energi AB (GEAB) arbetar kontinuerligt för att vädersäkra och modernisera elnätet på Gotland. Vid det senaste underhållsprojektet används trästolpar försedda med ett modernt miljöanpassat träskydd – RVP Repellent. Elektroskandia levererar all materiel till projektet – stolpar, linor och kringmateriel. Det gotländska elnätet ägs och förvaltas av GEAB och företaget har en långsiktig plan för att uppgradera elnätet. Gamla stolpar och oisolerade luftledningar monteras ned och byts ut mot nedgrävd kabel eller isolerad luftledning. Sträcka på 1,5 mil – Målet med vårt arbete är...

Read More

Ljusare återvinningscentraler i Göteborg

Ljusare återvinningscentraler i Göteborg

Bättre arbetsmiljö, minskat underhåll och ökad energibesparing var några av målsättningarna med att byta till ny belysning vid Göteborgs återvinningscentraler. Med Cebe-armaturerna Motion Street, Motion Area samt St Street och St Area fick man en enhetlig lösning, trots att förutsättningarna skilde sig åt vid de olika platserna. Midroc Electro fick uppdraget av Göteborgs Stad och förvaltningen Kretslopp och vatten att ta fram förslag på ny belysning till stadens återvinningscentraler. – Den befintliga belysningen var gammal och gav alldeles för dåligt ljus. Så ett skäl till bytet var...

Read More

Elektroskandia lagerhåller 162 pallar kabelskyddsrör

Elektroskandia lagerhåller 162 pallar kabelskyddsrör

Daniel Kaltea, grupchef vid Elektroskandia logistikcenter i Örebro. I Hässleholms kommun pågår ett stort projekt där luftledning ska ersättas med markkabel. För att skydda de kablar som grävs ned används kabelskyddsröret Snapp Panzar på en 1,6 kilometer lång sträcka. Vid Elektroskandias logistikcenter i Örebro lagerhålls den stora mängden kabelskyddsrör, som avropas av kunden efter hand. Bakgrunden till projektet är att Hässleholms kommun vill kunna exploatera och bygga på marken där luftledningen går. Det är en sträcka på cirka 3 kilometer som ska ersättas med jordkabel, i norra delen av...

Read More

Leverans av gatubelysningsskåp till Vattenfall Services

Leverans av gatubelysningsskåp till Vattenfall Services

I Tierp och Östhammar pågår nu projekt där Vattenfall Services separerar belysningsanläggningar från nätstationer. Till dessa levererar Elektroskandia cirka 300 stycken gatubelysningsskåp och tillbehör. Sedan några år tillbaka har nätägare som inriktning att avveckla sitt ägande av belysningsanläggningar. Det finns även myndighetskrav på att det måste finnas en mätare i varje anläggning och inte som förr där man fakturerat belysningskostnaderna enligt en schablon. Tidigare var belysningsanläggningen inbyggd i nätstationen. För att separera belysningen ska belysningsanläggningen nu istället...

Read More