Posts by tara

Leverans av gatubelysningsskåp till Vattenfall Services

Leverans av gatubelysningsskåp till Vattenfall Services

I Tierp och Östhammar pågår nu projekt där Vattenfall Services separerar belysningsanläggningar från nätstationer. Till dessa levererar Elektroskandia cirka 300 stycken gatubelysningsskåp och tillbehör. Sedan några år tillbaka har nätägare som inriktning att avveckla sitt ägande av belysningsanläggningar. Det finns även myndighetskrav på att det måste finnas en mätare i varje anläggning och inte som förr där man fakturerat belysningskostnaderna enligt en schablon. Tidigare var belysningsanläggningen inbyggd i nätstationen. För att separera belysningen ska belysningsanläggningen nu istället...

Read More

Markmätarskåp ger flera fördelar

Markmätarskåp ger flera fördelar

Mälarenergi Elnät har flera större projekt på gång där de installerar Ensto:s markmätarskåp. Det ger flera fördelar för såväl abonnenten som elnätsägaren och installatören. Ensto har markmätarskåp i två modeller, 25A och 63A och de har funnits i sortimentet i cirka fyra år. – Men det är först de senaste två åren som vi har märkt en ökande efterfrågan, säger Kimmo Paavilainen, försäljningschef på Ensto. Det har bland annat att göra med att det idag är krav på täta hus. Tidigare monterades ofta skåpet på fasaden på huset vilket gjorde att det blev hål i ytskiktet.   Jobbet kan göras...

Read More

Elektroskandia utökar lagersortimentet inom elnät

Elektroskandia utökar lagersortimentet inom elnät

Allt fler nätägare väljer att byta ut äldre delar av elnätet och fördelningsstationer och ställverk har blivit ett nytt tillväxtområde. För att tillgodose efterfrågan och kunna erbjuda snabba leveranser ökar nu Elektroskandia sitt lagersortiment av elnätsprodukter. Elektroskandia har inför satsningen haft ett samarbete med Eltel Networks, som är en av flera kunder som efterfrågat ett bredare och mer komplett sortiment. Dennis Hilmarsen, country manager Transmission på Eltel Networks förklarar bakgrunden till den ökade efterfrågan. – Tidigare har nätägarna inte reinvesterat i sina...

Read More

Volt intervjuar Ulla Sandborgh, Generaldirektör Svenska kraftnät

Volt intervjuar Ulla Sandborgh, Generaldirektör Svenska kraftnät

Hallå där! Ulla Sandborgh, Generaldirektör Svenska kraftnät Du är ju ny som Generaldirektör för Svenska kraftnät. Berätta lite om din bakgrund. – Jag brinner för ledarskap och medarbetarskap och har haft ledande roller inom bland annat telekom-, bygg-, finans- och energibranscherna i 20 år. På Svenska kraftnät har jag lett Marknadsavdelningen och senare den nya Marknads- och systemutvecklingsavdelningen i närmare fem år. Senast innan Svenska kraftnät var jag på Fortum Värme som platschef och därefter med ansvar för marknadsfrågor.   Vilka stora investeringar i stamnätet planerar ni de...

Read More

Fyra framtider Energisystemet efter 2020

Fyra framtider Energisystemet efter 2020

Energimyndigheten har tagit fram en rapport som är ett intressant inspel kring hur vårt framtida energisystem kan komma att utveckla sig. Utredningen har skissat upp fyra olika scenarier om möjliga framtider för energisystemet. Energimyndigheten arbetar normalt på regeringsuppdrag, men inte i det här fallet. – Det var vår generaldirektör Erik Brandsma som gav oss uppdraget att vi behövde titta på framtiden på lite nya sätt, säger Åsa Tynell, projektledare på Energimyndigheten. Ofta blir det en snäv diskussion när man pratar om energifrågor och framtiden. Det blir fokus på olika sätt att...

Read More